Nyhedsbrev nr. 86 - december 2015

    

At være eller ikke være

af Bjarne W. Sørensen

Den 1. oktober meddelte kulturminister Bertel Haarder at Statens Værksteder for Kunst skal flyttes fra Gammel Dok Pakhus på Christianshavn til Hamlets hjem, Kronborg slot, i Helsingør. Det var en højst overraskende meddelelse, uanset at regeringens store udflytningsplan var bebudet.

For hvem havde kunnet forudse, at en lille specialiseret institution, der har en ganske særlig historie, skulle hvirvles ind i regeringens store udflytning af statens institutioner væk fra hovedstaden? Dels ligger Helsingør i hovedstadsområdet, og dels er der kun 8 ansatte i Statens Værksteder, hvoraf flere på deltid. Det giver heller ikke nogen mening i det faglige miljø, hvor man har reageret med protest og undren. Men ministeren har valgt at overhøre kritikken.

"Statens Værksteder er netop ikke Stadens Værksteder", yndede SVKs tidligere direktør Ulf Horak at sige. Institutionen er alene sat i verden for at give skabende kunstnere fra hele Danmark, og fra udlandet, rammer til udførelse af værker, der formidles ud til hele landet.

Det er meget vanskeligt at forstå, hvorfor der skal anvendes så mange statslige ressourcer på en udflytning, når hele kulturlivet i øvrigt er økonomisk trængt. Læs videre...

På kanten

af Egon Clausen

I efteråret skrev Bertel Haarder til medlemmerne af Repræsentantskabet for Statens Kunstfond og bad dem om, at være opmærksom på forholdet mellem periferi og centrum, når de udpegede nye medlemmer af de kunstfaglige råd. Det fik de litterære repræsentantskabsmedlemmer til at skrive et svar, der dog var for internt til at citeres her. Hovedindholdet var så nogenlunde som følger:

Bertel Haarder ønsker balance mellem hovedstaden og andre dele af Danmark. Han beder os derfor om at medtænke forholdet mellem centrum og udkant, når vi udpeger medlemmer af de faglige udvalg. Vi er enige i, at det er et sagsforhold af stor betydning, men vi mener at det er betænkeligt, hvis man udelukkende baserer det på geografiske kriterier. Der er mange andre måder at definere udkanter på. Der er for eksempel etniske, religiøse og kulturelle udkanter. Som gammel, havner man i en aldersbetinget udkant. Som fattig, havner man i en økonomisk udkant. Når man er placeret i en udkant, bliver man usynliggjort, og så er det andre, der definerer, hvem man er og hvilke behov man måtte have.

I kunstens og kulturens verden findes der flere af den slags former for udkanter. I litteraturen er nogle genrer defineret som udkant i forhold til andre. Børnelitteratur har således ikke samme status som skønlitteratur for voksne, ligesom faglitteratur er dømt til at opholde sig i litteraturens periferi. I malerkunstens og musikkens verden findes der lignende hierarkier. Ingen af disse kulturens udkanter er imidlertid afhængige af bopælskriterier. Man kan sagtens bo i centrum af København og samtidig være provinsiel.

For at opretholde en passende balance mellem centrum og periferi bør man derfor se på de kompetencer som de enkelte udvalgsmedlemmer bør have. Ved de noget om de oversete genrer? Har de blik for andet end deres eget? Med dette udgangspunkt valgte Repræsentantskabet deres kandidater til det nye litterære legatudvalg, som påbegynder sit arbejde fra nytår.

Egon Clausen er Dansk Forfatterforenings repræsentant i Statens Kunstfonds repræsentantskab.

Som man spørger får man svar

Kommentar fra Kunstnerrådet til Megafonundersøgelse

"Hver anden vil spare på kunsten og kulturen" var overskriften på Politikens forside den 4. november. Baggrunden for artiklen var at en vælgerundersøgelse, foretaget af Megafon for Politiken, hvor vælgerne fik forelagt en række kategorier af statslige udgifter og blev bedt om at forholde sig til hvor der skulle spares. 51% svarede at man kunne bruge færre penge på kulturområdet.

Kunstnerrådets bestyrelse sendte en kommentar, som blev bragt den 6. november og som kan læses her: Kampen for andre spørgsmål til kunst og kultur

Blankbåndsordningen

af Klaus Kjeldsen

EUs regler om kompensation til kunstnere implementeres forkert

Når du og jeg kopierer film, musik og andet over på blanke medier, mister kunstnere og kulturproducenter indtjening. Derfor etablerede man i Danmark i 1992 den såkaldte "Blankmedieordning", hvorved kunstnere og kulturproducenter sikredes en rimelig kompensation. I dag 23 år senere privatkopierer danskerne stadig. Den store forskel består nu i, at blankmedieordningen ikke er fulgt med den teknologiske udvikling og ikke inkluderer de medier, som i dag fortrinsvis anvendes til kopiering. Størrelsen på den rimelige kompensation er tilmed også blandt de laveste i Nordvesteuropa. Konsekvensen er, at kompensationen til rettighedshaverne og støtten til nye kulturinitiativer er faldet drastisk.

Danmark skiller sig markant ud fra resten af Europa, ved at blankmedieordningen udelukkende omfatter løse medier såsom cder, dvder, USB-sticks og memorykort. Ordningen omfatter ikke lagringsmedier, som er indbyggede i f.eks. mp3-afspillere, tablets, harddiskoptagere m.v. 22 andre europæiske lande har lignende ordninger, som kompenserer rettighedshaverne - men i modsætning til Danmark har de i takt med den teknologiske udvikling valgt at udvide ordningen til også at omfatte nye medier. Læs videre...

Dansk Kunstnerråd søger projektleder

Læs mere om den den nyoprettede stilling her!
Deadline for ansøgninger er den 8. januar.

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17