Nyhedsbrev nr. 83 - marts 2015

    

Kunstnernes Beskatning 2015 er her!

Vejledningen henvender sig til kunstnere, revisorer, myndigheder og alle andre, som beskæftiger sig med kunstneres skatteforhold. Den er skrevet af skatteadvokat Gitte Skouby i samarbejde med Dansk Kunstnerråds skatteudvalg.

Der er flere nye afsnit i årets udgave af Kunstnernes Beskatning bl.a. om moms og crowdfunding, og på denne baggrund har vi besluttet at udgive både en trykt og en digital udgave. Begge vil foreligge fra cirka 25. marts.

Den trykte vejledning koster 95 kr. inklusive moms og forsendelse og kan bestilles hos Dansk Kunstnerråd (dkr(at)dansk-kunstnerraad. dk, tlf. 35384401). Den digitale version bliver tilgængelig på Kunstnerrådets hjemmeside.


Forside: Zven Balslev

Flere angreb mod den kunstneriske frihed i 2014

Kunstnere giver ofte udtryk for de sociale, kulturelle og politiske spændinger i samfundet, og risikerer derfor at blive mål for undertrykkelse og repression. Freemuse' årlige opgørelse om krænkelser af den kunstneriske ytringsfrihed viser, at et voksende antal kunstnere rundt om i verden oplever at blive angrebet.

I 2014 har Freemuse registreret 237 angreb og krænkelser, som omfatter alt fra mord og bortførelser til trusler og censur. 3 kunstnere blev dræbt og mere end 80 tilbageholdt eller fængslet. De fleste krænkelser fandt sted i Kina, som topper listen med 38 krænkelser. Dernæst følger Rusland, Tyrkiet og Iran.

Statistikken baserer sig på rapporter, som medlemmerne af Artsfex (det globale netværk for kunstnerisk ytringsfrihed) indsamler og publicerer på artsfreedom.org, og den er på ingen måde fuldstændig. Kun rapporterede og verificerede sager er medregnet. Opgørelsen omfatter forfattere, musikere, billedkunstere og filminstruktører, men ikke journalister og bladtegnere, som bliver betegnet som mediefolk og registreres af andre organisationer.

Læs statistikken her!

Ytringsfrihed

Ytringsfrihed er et af de temaer, som Dansk Kunstnerråd vil sætte fokus på i den kommende tid. Egon Clausen, medlem af forretningsudvalget og rådsrepræsentant for Dansk Forfatterforening, er tovholder for dette arbejde. Her bringer vi den klumme, som han skrev til Forfatteren 1/15 på baggrund af angrebene i Paris og København og den efterfølgende debat. Læs klummen her!

TTIP og Litteraturen

CEATL, som er de litterære oversætteres europæiske paraply, har lavet en udtalelse om litteraturen og TTIP, den transatlantiske handels- og investeringsaftale, som p.t. forhandles mellem EU og USA.

CEATL konstaterer at forlagsvirksomhed ikke betragtes som kultur, men som "business services" i denne sammenhæng. Kulturen er modsat det audiovisuelle område ikke direkte undtaget i forhandlingsmandatet (fra juni 13, offentliggjort i oktober 14), men der er dog overordnede krav om at sikre kulturel mangfoldighed og medlemsstaternes ret til af føre kulturpolitik - men forlagsvirksomheden falder altså helt uden for.

CEATLs udtalelse har vakt opmærksomhed i Europa-Parlamentet og bl.a. ført til spørgsmål fra parlamentarikerne til EU-Kommissionen om bogbranchen i forhold til TTIP.

Læs CEATLs udtalelse her!

Scenekunst på skoleskemaet

Mens musikken og billedkunsten er folkeskolefag - godt nok med et utilstrækkeligt timetal - har scenekunst og drama i bedste fald indgået som en aktivitet i danskundervisningen og på enkelte skoler som et valgfag i overbygningen.

Dette misforhold er igen blevet aktualiseret ifm folkeskolereformen, og ikke mindst Kulturministerens strategier for børns og unges møde med kunsten. Kravet om at sætte scenekunsten på skemaet bliver formuleret fra mange sider. Ved Kulturministeriets Scenekunstdialog i januar, som samlede hele miljøet, blev forslaget omtalt i rapporteringen fra stort set alle workshops og gruppediskussioner. Formålet er dobbelt: det er godt for børnene og det er godt for fødekæden.

Folkeskolereformens fokus på bevægelse og den understøttende undervisning giver imidlertid også nye muligheder for at inddrage dele af scenekunsten som dans og nycirkus, indtil videre dog mest på projektbasis. Se artiklen om nycirkus nedenfor.

Hos Dansk Skuespillerforbund har man længe arbejdet for mere scenekunst og drama i folkeskolen. DSFs formand Katja Holm siger: Intet som scenekunst - dét at være med i den, at skabe den, eller se den - kan på samme måde skabe sammenhængskraft og fællesskab og forståelse hos den enkelte. Scenekunst på skemaet er netop så vigtigt, fordi arbejdet med scenekunst og drama lærer eleverne at favne og forstå det uforståelige. Det giver følelsen af succes. Hvis den enkelte har vanskeligt ved fx at begribe matamatik, så vil dramaet, eller det at vinkle en forståelse og indlæring på en anden måde, give bedre indlæring. Det er mit eget eksempel fra folkeskolen i 80érne og jeg ved, det er rigtigt.

Teatrenes Interesseorganisation TIO talte også for at scenekunstprojekterne skal blive til en permanent del af skolernes pensum ved dialogmødet i januar, med samme argumenter som i nedenstående debatindlæg i Altinget 11.11.14:

Kulturministeren udsendte i maj 2014 tre strategier for børn og unges møde med kunst og kultur. Der er mange gode tanker bag strategierne og nogle udmærkede tiltag, men de er utilstrækkelige. Folkeskolereformen sikrer ikke i tilstrækkelig grad, at børn møder scenekunsten i skolen. Alt for meget er lagt an på et frivillighedsprincip, og det vil betyde, at der vil blive meget store forskelle fra kommune til kommune og fra skole til skole. Forskelle, som er stik imod ministerens intention om børns ligeværdighed og fællesskab på tværs af sociale og geografiske skel. Der er ellers et fantastisk fundament at bygge på - både i kraft af de lokale teatre og det turnerende børne- og ungdomsteater.
(...) Men børnene skal også mærke på egen krop, hvor stærkt et udtryksmiddel scenekunsten kan være, og derfor er det på tide, at scenekunsten får sin naturlige plads som fag ved siden af musik og billedkunst.(...)

Nycirkus på skemaet

Med folkeskolereformens krav om længere skoledage med daglig fysisk bevægelse og med en treårig bevilling fra Nordea Fonden, bliver nycirkus nu for alvor introduceret i folkeskolen.

Københavns Internationale Teater (KIT) koordinerer projektet, som finder sted i samarbejde med Dansk Artist Forbund, hvis medlemmer står for undervisningen, og med en række kommuner, kulturhuse og teatre som partnere.


Nycirkus i Furesø kommune. Foto: Thomas Seest

Siden starten i august 2014 har der været workshops for elever på 6-9 klasses niveau i 15 kommuner. Evalueringen af denne første fase viser, at eleverne ikke bare har bevæget sig, de er også blevet udfordret kreativt og socialt. De har opdaget nye potentialer både hos sig selv og deres klassekammerater, og deres oplevelser smitter af på skolens øvrige aktiviteter.

"Hvis man har fløjet oppe under loftet i en trapez - så kan man alt bagefter! Det er en af de erfaringer, som eleverne får. Det vigtigste i dette forløb har været, at alle har været med, og at ingen er blevet hægtet af. Det er ligegyldigt om man har haft gymnastik siden 3-års alderen, eller om det er første gang man prøver. Det betyder meget for klassens måde at arbejde på, også i fremtiden" siger f.eks. Ija Jørgensen, som er lærer i Helsingør, til Folkeskolen.

I de næste to år vil flere nye kommuner blive inddraget. Idrætslærere vil blive uddannet til at inddrage nycirkus i deres undervisning. Der vil udarbejdes inspirationsmaterialer til andre fag, hvor f.eks en matematiklærer og en artist går sammen om et forløb. Der samarbejdes med kulturhuse, teatre, ungdomsskoler og foreninger om at etablere nycirkus-aktiviteter på fritidsniveau. Målet er, at nycirkus vil være noget alle prøver i folkeskolen og et tilgængeligt fritidstilbud til dem, der har lyst til at gå videre.

For flere oplysninger, se KITs pressemeddelelse her!

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17