Nyhedsbrev nr. 82 - november 2014

  

  • Giv ikke køb på kulturen i TTIP-forhandlingerne!
  • Svar fra Brussels
  • UnderholdningsOrkesteret taler for sig selv
  • Dialog med Kulturstyrelsen
  • Ny medarbejder i KuViBa

 

Giv ikke køb på kulturen i TTIP-forhandlingerne!

De Nordiske Kunstnerråd henvender sig til EUs handelskommissær

Sammen med sine nordiske søsterorganisationer har Dansk Kunstnerråd sendt et åbent brev til Europa-Kommissionens nye handelskommissær Cecilia Malmström med ønsker til den transatlantiske frihandels- og investeringsaftale (TTIP), som pt. forhandles mellem EU og USA.

I brevet, som blev sendt den 28. oktober, opfordrer de nordiske kunstnerråd forhandlerne til
- at huske forpligtelserne i UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed, som EU og samtlige medlemslande har ratificeret
- at holde kulturområdet uden for den kommende aftale
- at sikre at den eksisterende undtagelse for det audiovisuelle område bliver effektiv også i fremtiden med nye teknologier og platforme.

Desuden efterlyser man gennemsigtighed i forhandlingerne.

Henvendelsen sker som opfølgning på de nordiske kunstnerråds konference "TTIP og Kulturen" den 1. september i København.

Læs hele brevet på dansk eller på engelsk!
Læs om og se videoclip fra konferencen "TTIP og Kulturen" her!

Svar fra Brussels

DG Trade's talsmand kommenterede det åbne brev i svensk radio

Wojtek Taiko, som er TTIP-talsmand i kommissionens generaldirektoratet for handel, kommenterede den nordiske henvendelse til Cecilia Malmström i Sveriges Radios Kulturnytt den 29. oktober.

Han svarede beroligende, at Europa-kommissionen fortsat vil beskytte den kulturelle mangfoldighed i Europa, og henviste til forhandlingsmandatet fra sidste sommer, som blev offentliggjort for et par uger siden. "Vi vil aldrig ofre kulturen på frihandelsens alter, og hvis f.eks. Sverige vil bevare eller forøge subventioner og økonomisk støtte til indenlandsk kultur, så vil en eventuel frihandelsaftale ikke forhindre det", sagde han.

"Audiovisuel kultur som film, musik eller videospil er ikke med i forhandlingerne", sagde Talko, som mente, at hvis man alligevel taler om det, så er det for at beskytte den.

Samtidig er det ingen hemmelighed at den amerikanske musik- og filmbranche henvender sig direkte til kommissionen. "Disse organisationer har ret til at møde os og tale om faglige emner. Og hvad vi i dag glemmer er det, som er i vores interesse. Vi ønsker at diskutere Spotify og vi ønsker at tale om Netflix, Google, Amazon. De er ærligt talt alle amerikanske selskaber og vi i Europa har begrænsede muligheder for at regulere dem. Vi kan ikke forsvare vores kultur her, for de undgår vores regler", sagde Talko.

I kunstnerrådene er vi selvfølgelig tilfredse med at EU-kommissionens forhandlere er enige med os i, at kulturen og det audiovisuelle område skal holdes udenfor TTIP. Men det er tydeligvis uklart hvor grænserne går, og om det f.eks også gælder for digital formidling.

Det svenske kunstnerråd KLYS har skrevet en kommentar til Wojtek Taikos svar på sin blog, som kan læses her!

UnderholdningsOrkesteret taler for sig selv

Der arbejdes fortsat på at ændre DRs beslutning om nedlæggelse

Hyldestkoncerten den 26. oktober var et fornemt bevis på Underholdningsorkesterets unikke og mangfoldige kunnen. Orkesterets musikere akkompagnerede en snes solister i vidt forskellige genrer - de spillede Vivaldi med Michaela Petri, rap med Per Vers, eksperimental jazz med Cæcilie Norby, ballader med Tim Christensen og meget mere. Vega var stuvende fuldt og publikum, som var lige så mangfoldigt som repertoiret, var begejstret.

Men baggrunden for koncerten er ikke sjov. Den 8. september meddelte DRs ledelse, at man havde besluttet at nedlægge DRUnderholdningsOrkesteret. De 42 musikere er fyret fra nytår og deres allerede planlagte koncerter i 2015 blev aflyst samme dag.

Orkesteret er ét af 9 ensembler under DR. Ifølge DRs ledelse er det tale om en omlægning af DRs orkesteraktivitet. Men nogen kunstfaglig begrundelse for at lukke netop dette orkester har man ikke kunnet give. Forklaringen på DR-bestyrelsens beslutning er snarere mindskede licensindtægter pga medieforliget for 2015-18 og deraf følgende krav om besparelser til DR.

Der stilles imidlertid også krav til DR om virksomhedens indhold fra politisk side i public service-aftalen mellem DR og Kulturministeriet. I den nuværende aftale, som løber frem til 31. december og altså skal genforhandles, er alle 9 ensembler nævnt. Dele af oppositionen arbejder på at redde orkesteret via public service-aftalen, og Kulturministeren er indkaldt til et åbent samråd i Folketingets kulturudvalg den 3. december.

"... Politikerne må gentænke det her og finde en løsning sammen med kulturminister Marianne Jelved. Det er det vi appellerer til, fordi vi synes det er et så sindssygt vigtigt et orkester for dansk musikliv - i alle genrer, i al geografi og i alle sociale lag og på tværs", sagde Musikerforbundets formand Anders Laursen efter koncerten, hvor orkesteret leverede klare kunstneriske argumenter for sin berettigelse.

Foto: Ulrik Jantzen/Das Büro

Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund arrangerede hyldestkoncerten. Læs mere om bestræbelserne for at bevare UnderholdningsOrkesteret på deres hjemmesider www.dmf.dk og www.artisten.dk eller find Bevar-DR-Underholdningsorkesteret på facebook!

Dialog med Kulturstyrelsen

Kunstnerrådet møder den nye direktion

Siden Kulturstyrelsens etablering i 2012 har Kunstnerrådets forretningsudvalg holdt uformelle dialogmøder med dens direktion, og traditionen fortsætter med den nye direktion. Poul Bache blev i september konstitueret som direktør og der er to helt nye underdirektører; Carsten Topholt Larsen og Morten Lautrup-Larsen. Næste dialogmøde er aftalt senere i november og her vil kunstnernes arbejdsmarked ift. kunststøtten og kunstarters forskellige produktionsvilkår være på dagsordenen.

Ny medarbejder i KuViBa

Kulturvidensbanken opdateres løbende

Der er nu over 500 kulturpolitiske publikationer i kulturvidensbanken KuViBa, som Dansk Kunstnerråd huser. Siden 1. oktober er det Martin Buhl Nielsen, der er ansat som studentermedhjælper til at vedligeholde og udvikle den. Blandt de seneste publikationer på Kuvibas forside finder du: Danmarks Statistiks opgørelse Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarked 2012, FN-rapporten Culture and Sustainable Development og antologien Cybermuseologi - kunst, formidling og museer i et digitalt perspektiv.

Send en mail, hvis du har forslag til eller synspunkter på KuViBa. Du finder kontaktoplysningerne på kuviba.dk.

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17