Nyhedsbrev nr. 80 - juni 2014

    

Rosengade Kunst og Kultur Live

Kulturpolitik, kunst og musik i Allinge 12.-14. juni

Dansk Kunstnerråd er en af 14 organisationer bag "Rosengade - Kunst og Kultur Live" ved Folkemødet på Bornholm.

Inde i Rosengade er der kulturpolitiske debatter, kunstneriske indslag og fællessang om eftermiddagene og livemusik om aftnerne. Derudover vil kunstnerne fra Rosengade byde på oplevelser ude i byen - opera i busserne, bladtegnere på arbejde, skulptur på "Kæmpestranden", korkoncerter, happenings etc...

Adressen er Rosengade 19-23 og her er programmet. Man kan kan også finde det sammen med uddybende information på Rosengades facebookside.

Hvis man ønsker at hvile et øjeblik er der også et hyggeligt loungeområde, hvor der kan reserveres plads for store og små grupper. Klik her for oplysinger om lounge-reservation.Rosengade - Kunst og Kultur Live er arrangeret af: Billedkunstnernes Forbund, Dansk Artist Forbund, Dansk Forfatterforening, Dansk Kapelmesterforening, Dansk Kor Forbund, Dansk Kunstnerråd, Dansk Live, Dansk Musiker Forbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Bladtegnere, Foreningen af Danske Kunsthaller, Gramex, Koda og Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere,
og støttet af: DJFotografernes Ophavsretsfond, Roskilde Festivalen og Royal Beer.

Kulturens Telt

Mere kultur i Allinge havn

Et stenkast fra Rosengade på Indermolen i havnen vil Kulturens Telt tilbyde en række debat- og musikarrangementer under Folkemødet den 12.-15. juni.

Debatprogrammet indledes med en præsentation af Dansk Musikstatistik 2013 og en debat om de kreative erhvervs betydning for økonomi og beskæftigelse. Om torsdagen bliver der også sat fokus på flygtninge i Danmark og deres kunst og musik.

Blandt højdepunkterne fredag er samtalen mellem Marianne Jelved og Jacob Morrild om regeringens visioner for kulturen kl. 14.30 og Danske Filminstruktørers debat om filmens magt og politiske indflydelse et par timer senere.

Lørdag handler debatterne om uddannelse - fra Folkeskolereformen til de videregående kunstneriske uddannelser - og om arbejdet med Aarhus 2017.

Om søndagen er der morgenkaffe og jazz. Her er hele programmet og der er også en facebookside for "Kulturens Telt".

Bag arrangementerne i Kulturens Telt står Det Kongelige Teater Skuespillet, Musikparlamentet, Kulturhovedstad 2017, Koda, Dansk Musikforlæggerforening, Dansk Rocksamfund, FAF, Danske Filminstruktører, samt Dansk Komponist Forening, DJBFA og Danske Populærautorer.

Kunstnerisk kvalitet

Kommentar til debatten om kunststøtteloven

Tildelingen af et 3-årigt arbejdslegat til Peter Øvig Knudsen har igangsat en ny debat om Statens Kunstfond og kriterierne for kunststøtte. Dansk Kunstnerråds forretningsudvalg udsendte følgende udtalelse den 27. maj:

Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal indgå i vurderingerne, når støtten tildeles. Den aktuelle årsag er, at forfatteren Peter Øvig Knudsen har fået et stort legat, selv om han tilsyneladende har tjent godt på sit forfatterskab. I den anledning vil vi gøre opmærksom på, at vi i Dansk Kunstnerråd mener, at det kunstneriske kvalitetskriterium skal være det bærende i den statslige kunststøtte.

Vi synes det er godt og vigtigt at kunsten og dens vilkår diskuteres i offentligheden. Vi vil også gerne være med til at sætte spørgsmålstegn ved lovens indhold og praksis, men det skal ske på et sagligt og velbelyst grundlag. Det er altid betænkeligt at lovgive på basis af presseomtale af et enkeltstående fænomen, således som man nu tilsyneladende lægger op til.

Vi tillader os desuden at gøre opmærksom på, at loven om kunststøtte blev revideret og vedtaget af et bredt flertal i Folketinget for mindre end et år siden. Forud var gået et grundigt forarbejde, hvor politikerne fik præget loven efter ønske. Derfor ærgrer det os, at politikerne nu kritiserer en lov, de selv har vedtaget og som er så ny, at den på nuværende tidspunkt knap nok er fuldt implementeret.

TTIP og Kulturen

Nordisk konference om kulture og handelspolitik i København

Den 1. september kl. 12-18 arrangerer fem nordiske kunstnerråd konferencen TTIP og Kulturen. Konferencen vil finde sted i Dansk Arkitektur Center, og støttes af Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond.

Konferencen henvender sig til kunstnere, kunstnerorganisationer og andre aktører og formidlere af kunst og kultur. Formålet er at gå i dybden med frihandelsaftalernes påvirkning af kulturpolitikken og produktionsvilkårene for kunst og kultur, med særligt fokus på de mulige konsekvenser af TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership - som pt. forhandles mellem USA og EU.

Blandt de spørgsmål, som vi vil belyse, er følgende:
- Hvilke er argumenterne for fortsat at holde kulturen uden for forhandlingsmandatet?
- Hvilke vil konsekvenserne være, hvis kulturelle og audiovisuelle tjenester bliver omfattet af en aftale? For film, litteratur, musik etc? For de kreative og kulturelle industriers eksportmuligheder?
- Hvilke vil konsekvenserne være for den europæiske ophavsretsmodel ift den angelsaksiske copyright?
- Hvilke vil konsekvenserne være for den kulturelle mangfoldighed i de europæiske lande, og inden for de enkelte lande?
- Hvilke tidligere erfaringer er der med handelsaftaler i forhold til kulturpolitik?
- Hvad betyder UNESCO-konventionen for kulturel mangfoldighed i denne sammenhæng?
- Hvor er kulturen i de andre bilaterale aftaler, som EU er i gang at forhandle om?


Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen vil åbne konferencen og der er indtil videre tilsagn fra følgende talere:
- Håkan Bjerking, filminstruktør, Sverige og formand i FERA (Federation of European Film Directors).
- Ludwig Laher, forfatter og medlem af UNESCOs nationalkommission i Østrig
- Peter Schønning, ophavsretsadvokat, Danmark.
Den svenske debattør America Vera-Zavala vil være moderator.

Konferencesproget er engelsk.

Vi er ved at lave aftaler med yderligere et par talere og regner med at have program og invitation på plads omkring den 20. juni. Kontakt eventuelt Dansk Kunstnerråd, hvis du allerede nu vil sikre dig en plads.

Arrangører er Dansk Kunstnerråd, Forum Artis (Finland), Bandalag Islenskra Listamanna (Island), Kunstnernettverket (Norge) og Konstnärliga og Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (Sverige).

Arbejdsro!

September på Hirsholmene

Stuelejligheden i Fyrassistentboligen er ledig. Kunstnere som er medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer kan søge om et ophold. Kontakt Dansk Kunstnerråd for flere oplysninger, eller kig på Kunstnerrådets hjemmeside.

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17