Nyhedsbrev nr. 79 - marts 2014

    

Mon dog de musiske fag styrkes?

Folkeskolereformen i lokal praksis

Kommentar af Henrik Petersen og Jens Raahauge

Der er faktisk ikke grund til at tvivle på, at både undervisningens og kulturens ministre har de bedste intentioner for de praktisk/musiske fag i folkeskolen. Flere ministerie-arrangerede konferencer om emnet og utallige varmt formulerede dagbladsindlæg vidner herom.

Både museernes skoletjenester og huskunstnerordningen er fremragende tilbud til landets skoler, selvom kapaciteten jo langt fra rækker til at give alle landets elever et tilbud.

Det vil sikkert også være et positivt udkomme af, at skolerne skal samarbejde ”mere” med det lokale kulturliv end tidligere, herunder musikskolerne. Og det er tillidsfuldt og sympatisk, at ministrene synes at skolerne skal have fleksible muligheder for at opfylde de gode hensigter.

Men det er lige nøjagtigt her, at man får sin tvivl om reformens gunstige betydning for de kreative/håndværksmæssige fag. For der er nemlig ikke så mange andre steder, der er omfattet af fleksibilitet, når det gælder den politiske tilgang til folkeskolen:
Eksakte måletal for elevernes præstationer i stort set alle fag - dog ikke de kreative - og krav om markant forbedrede måleresultater i en række nøglefag. Helt fastlagte og væsentlige timeforøgelser for disse nøglefag. Krav om oprettelse af lektiecafeer osv.
Faktisk er der så mange ufleksible krav, at der er uendeligt lidt tid tilbage af den varmt besungne understøttende undervisning. Den smule tid kan man så vælge at bruge på kreative fag, hvis den enkelte skole i øvrigt synes, det er vigtigt.

Vi forstår godt den lidt skuffede musiklærer, der konstaterer, at der blev plads til en times bevægelse hver dag på alle klassetrin, mens der altså blev plads til krav om en times ekstra musik pr. uge i 1. og 5. klasse. For slet ikke at tale om alle de timer, der slet ikke bliver stillet krav om i billedkunst, drama, sløjd og håndarbejde.

Vi kan også godt frygte, at skolerne i første omgang koncentrerer sig om de konkrete krav, de bliver målt og vurderet på, og så forholder sig lidt fleksibelt til det fleksible.

Jens Raahauge er formand for Dansklærerforeningens foikeskolelærere.
Henrik Petersen er formand for Dansk Kunstnerråd.Dansk Kunstnerråd har samlet en arbejdsgruppe med deltagere fra de faglige lærerforeninger for folkeskolens kreative fag og en række medlemsorganisationer. Gruppen søger pt midler til et pilotprojekt, som viser at der kan etableres undervisningsforløb, hvor eleverne møder kunsten og arbejder sammen med professionelle kunstnere for relativt få penge.

Tid til Rom

Skandinavisk Forening tager imod ansøgninger indtil 1 april

Nordiske kunstnere fra alle kunstarter kan søge om et ophold i Skandinavisk Forenings smukke kunstnerhus i Rom.

Det 500 år gamle hus ligger centralt placeret i bydelen Trastevere. Der er plads til 5 kunstnere ad gangen, og der er fællesrum, wifi, arbejdsrum, køkken og en 200 kvm tagterasse.

Opholdene skal være af mindst 1 måneds varighed, og kan afhængig af projektet også være længere. De vil som regel indeholde deltagelse i et offentligt kulturarrangement, hvor husets kunstnere præsenterer sine projekter for det italienske publikum. Den ene af Skandinavisk Forenings hovedopgaver er netop at skabe synlighed og interesse for nordisk kultur og nordiske kunstnere i Italien. Den anden er at drive kunstnerhuset.

Den nuværende ansøgningsrunde vedrører perioden september 2014 - juli 2015. Der er et digitalt ansøgningsskema på foreningens hjemmeside circoloscandinavo.it, som skal bruges. Kriteriet for bedømmelse er kunstnerisk kvalitet. Der er hverken kvoter for lande eller kunstarter.

Der er flere oplysninger på foreningens hjemmeside, og der er skandinaver i sekretariatet som gerne svarer på spørgsmål. Ring eller skriv i så fald til +39 066 875705 eller info(at)skandinaviskforening. org.Det videre arbejde med KuViBa.dk

Ny medarbejder og nyt fokus

Anne Hagen Berg blev i februar ansat som ny studentermedhjælper i Kunstnerrådet for at arbejde med KuViBa.dk. Hun læser til daglig til cand.mag. i historie på Københavns Universitet, og har ved siden af sine studier arbejdet i kulturbranchen på flere planer.

Kulturvidensbanken KuViBa har nu eksisteret i tre år og indeholder knap 500 forskellige titler af kunst- og kulturpolitisk relevans, hvoraf mange er tilgængelige på nettet. Annes opgave er at skabe en større brugergruppe og større bevidsthed om KuViBa som et relevant værktøj for både kunstnere, kulturprofessionelle og studerende.

Hun tager meget gerne imod input eller forslag vedrørende vidensbanken. Hun er på kontoret mandag og torsdag, og kan træffes på telefon 35384401, og kan desuden kontaktes på kuviba(at)dansk-kunstnerraad. dk.

Er et kunststøttelegat en arbejdsindtægt?

Ja og Nej siger Højesteret

To sager, hvor SKAT’s fortolkning af reglerne blev stadfæstet af Højesteret i 2013 har skabt forundring i Kunstnerrådet og i kunstnerkredse generelt. Det var på denne baggrund, det afgående Kunstråd i december opfordrede til en undersøgelse af SKATs forvaltningspraksis ift. kunststøttesystemet.

Den første drejer sig om hvorvidt en kunstner kan lade den livsvarige ydelse indgå som indtægt i sin virksomhed. Kunstneren, som er en anerkendt konceptkunstner, har modtaget den livsvarige ydelse siden 2003, og han har på den baggrund kunnet arbejde videre med sin genre, selvom den jo meget ofte ikke er salgbar. Højesteret mente imidlertid ikke at den livsvarige ydelse kunne indgå som indtægt i kunstnerens virksomhed, og det betød at den fik underskud over flere år og dermed blev bedømt som ikke-erhvervsmæssig - dvs. hobby. Det betyder følgeligt, at kunstneren ikke kan fratrække sine arbejdsmaterialer, og selvfølgelig heller ikke det underskud, som er opstået pga. afgørelsen.

I den anden sag var der spørgsmål om hvorvidt en billedkunstner og en forfatter har ret til den lempelige legatbeskatning på arbejdslegater, som de har modtaget fra Statens Kunstfond. Her afgjorde Højesteret at legaterne skulle beskattes som almindelig arbejdsindtægt, selvom der ikke bliver stillet krav om, at der skal arbejdes for legatmidlerne.

I begrundelsen for den første dom skriver Højesteret, at den livsvarige ydelse tildeles alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den hidtidige kunstneriske produktion, og ydelsen er ikke et vederlag for konkrete arbejder og produkter.

Om den anden skriver højesteret i begrundelsen: et arbejdslegat kan betragtes som en form for vederlag til kunstneren for samfundets mere generelle nytte af den kunstneriske produktion.

Med tanke på at både hædersydelser og arbejdslegater fra Statens Kunstfond tildeles på baggrund af kvaliteten af modtagerens hidtidige kunstneriske produktion, er dommene foruroligende. I det første tilfælde, hvor det ville være til gavn for kunstneren, er der i Højesterets øjne ikke tale om et vederlag. Mens Højesteret i det næste tilfælde, hvor det er til gavn for staten, finder, at der er tale om et vederlag. Tydeligvis mener Højesteret, at SKAT både skal kunne blæse og have mel i munden.

Dansk Kunstnerråd bakker til fulde op om kravet om at Kulturministeriet og Skatteministeriet går sammen om at undersøge problematikken. Og det bliver nok nødvendigt, at Kulturministeriet tager det første skridt.

Henrik Petersen

Kunstnernes Beskatning

Opdatering af skattevejledningen på vej

Den digitale udgave af skattevejledningen er ved at blive opdateret, og Kunstnernes Beskatning 2014 vil foreligge på Kunstnerrådets hjemmeside omkring 1. april.

Kunstnernes Beskatning 2013 vil stadig være nyttig til årets selvangivelse. Det trykte udgave kan købes til 90 kr inkl. moms og forsendelse fra Dansk Kunstnerråd!

Opgaven forstået!

Udstillingsaftale mellem billedkunstnere og kunsthaller på plads

Det er lykkedes for Billedkunstnernes Forbund, Unge Kunstnere og Kunstformidlere og Foreningen af Kunsthaller i Danmark at forhandle sig frem til en standardaftale, der giver kunstnere og institutioner klare linjer for samarbejdet omkring kunstudstillinger.

Hvem sørger for transporten af værkerne? Hvem hænger dem op? Hvordan er de forsikret? Hvem laver PR for udstillingen? Er der særlige aktiviteter og hvem står for dem? Har kunstneren rejseudgifter og hvem betaler dem? Og skal kunstneren have et udstillingshonorar? Udover visningsvederlaget, som udelukkende kompenserer kunstnerne for udlån og visning af værker, har området været ureguleret, både når det drejer sig om fordeling af arbejdsopgaver og betalingen af dem. Den nye aftale indebærer, at kunstneren og udstillingsstedet sammen beslutter, hvordan alle forhold i forbindelse med udstillingen lægges i professionelle rammer.

Aftalen, den første af sin art, er et stort skridt frem for billedkunstområdet og lanceringen blev da også fejret med champagne og kulturministerens tilstedeværelse ved et arrangement hos Statens Værksteder for Kunst den 25. februar.

”Denne aftale sikrer ikke, at kunstnerne honoreres for alle de timer, de bruger på at tilrettelægge en udstilling, men den sikrer, at der fx er rene linjer om, hvor vidt der betales honorar eller ej, og hvem der i øvrigt står for at løse hvilke opgaver. Det kommer alle parter til gode, at vi på denne måde professionaliserer aftalekulturen,” siger Bjarne W. Sørensen, formand for Billedkunstnernes Forbund.

”Vi er stolte af at kunne bidrage til bedre og mere transparente arbejdsforhold i kunstverdenen,” siger Marie Thams, formand for Unge Kunstnere og Kunstformidlere.

Aftalen bakkes også op af Organisationen af Danske Museer, og det er alles forhåbning at aftalen bliver retningsgivende for al udstillingsvirksomhed i Danmark - både i privat og offentligt regi.

Se standardaftalen her!

Folkemøde under forberedelse

Rosengade - Kunst & Kultur Live og Kulturens Telt på havnekajen

Igen i år vil Dansk Kunstnerråd være engageret i Folkemødet på Bornholm den 12.-14. juni. Sammen med en række organisationer fra kunst- og kulturområdet - herunder 9 af vores medlemsorganisationer - er vi en del af Rosengade - Kunst & Kultur Live i haven bag en af Allinges gårde, et stenkast fra havnemolen med god plads til to scener, cirkustelt og bar. Her vil man kunne opleve kunstneriske processer i praksis, aktuelle kulturpolitiske debatter og livemusik og andre performances fra kl. 17 og hele aftenen. Kunsten og kulturen som dannende faktor og Kunsterhvervene som vækstfremmere vil være overordnede temaer i debatterne, som vil blive ledet af Anders Breinholt, Lene Johansen og Jakob Illeborg.

På havnen står de tre komponistorganisationer for Kulturens Telt, i samarbejde med en række andre organisationer og institutioner. Teltet opbygges med café og en intim scene, hvor der hver dag under folkemødet vil blive både underholdning, kulturdialog og skarpe debatter. Her vil man kunne opleve politikere i debat om kulturens forhold og udfordringer, eller hænge ud med en kop kaffe og fordøje de politiske indtryk. Kulturens Telt vil også løbende byde på intime kultursmagsprøver ”live”. Kulturens Telt er åbent om dagen.

Programmer vil følge senere. Hvis man ønsker at høre om mulighederne for at deltage i Rosengade eller i Kulturens Telt kan man kontakte de to koordinatorer:
Rosengade - Kunst og Kultur Live: Jakob Brixvold, Dansk Live, jakob(at)dansklive. dk
Kulturens Telt: Tjill Dreyer, DJBFA, td(at)djbfa. dk


 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17