Nyhedsbrev nr. 78 - december 2013

    

Kulturpolitik

af Henrik Petersen

Der synes i disse år at være grøde i interessen for kulturpolitik. I mange år har vi iagttaget, hvorledes instrumentelle overvejelser har spillet ind i tilrettelæggelsen af nye kulturpolitiske tiltag. Der er opstået en klarere bevidsthed om kulturerhvervenes stærke økonomiske potentialer, som igen har medført en øget både akademisk og politisk fokusering på forskning i kultur og kunst. Mange medier har - med ganske vist vekslende held - kastet sig ud i satsninger på kulturstoffet, og det afprøves, om kulturområdet kan bære sit helt eget "Folkemøde" på Mors.

Det er en udvikling, som man både deltager aktivt i og betragter med stor interesse i kunstnernes organisationer og arbejdsmiljøer. For selvfølgelig er det interessant for kunstnerne, hvor mange muligheder der findes til at tjene penge på sin kunst. Og selvfølgelig er det nødvendigt for kunstnernes politikere at vide, hvor "samfundet" har brug for "Kunsten". Og det burde selvfølgelig også skabe større klangbund for kunstnernes synspunkter og behov når man fylder mere i det offentlige billede.

Men det er også en udvikling som man betragter med en vis årvågenhed. Dansk Kunstnerråd hører oftere og oftere udtrykt fra medlemmerne, at Nu må man ikke glemme, at kunsten har sin egenværdi. Kunst får ikke kun værdi i kraft af det den kan bruges til. Der findes simpelthen meget god kunst, som ikke har nogen økonomisk værdi, ligesom der findes produkter, der har meget høj økonomisk værdi, men har meget lille eller ingen kunstnerisk kvalitet.

Kulturpolitikken blev i sin tid opfundet, fordi man indså, at der var værdifulde aktiviteter, som ikke kunne klare sig på "markedets" betingelser. Derfor valgte man at løfte noget af det ud af markedet. Siden har kulturpolitikken udviklet sig til at omfatte meget mere - og det er fint. Men man må ikke glemme - midt i strategitænkning, resultatkontrakts-skrivning og overvejelser om international branding - at kulturpolitik stadig skal skabe grobund og udvikling, samt beskytte noget værdifuldt, der ikke kan overleve i sig selv.

Engang var aktørerne i kulturpolitikken næsten kun kunstnere og politikere. Nu er der mange - administratorer, formidlere, forskere, producenter, investorer, journalister og politikere. Sammen med organisationerne repræsenterer Dansk Kunstnerråd kunstnerne.

Vi ønsker alle en rigtig Glædelig Jul og et Lykkeligt Nytår!

Om at kunne arbejde i fred med det man vil

Rapport fra en konference om fribyer

Cirka 130 kunstnere, kulturformidlere og organisationsfolk mødte op til Safe Havens for Artists at Risk - a Nordic Perspective i Malmö den 11.-12. november. Konferencens formål var at sætte fokus på fribyerne og fribyordningerne, som er under udvikling i Nordamerika og Europa - ikke mindst i Norden.

Det startede med Salmon Rushdie, som sammen med andre forfattere dannede International Parliament of Writers i 1994 for at støtte udsatte kollegaer. Omkring år 2000 dannede en række af de byer, som husede forfatterne ICORN (International Cities of Refugee Network), som har udviklet systemet med at parre forfattere og byer, og som nu optræder i en række nationale lovgivninger, bl.a. den danske. ICORN har sit hovedkvarter i Stavanger, og blandt deres 43 medlemsbyer er 12 fra Norge, 8 fra Sverige, 4 fra Danmark og 1 fra Island.

Flere "friby-forfattere" var til stede, ligesom deres "værter" - kommunale tjenestemænd, kunstnere og andre i det lokale netværk. Sammen kunne de formidle erfaringerne om både stort og småt - om at videreføre den kunstneriske karriere i eksil og om at klæde sig på til den nordiske vinter.

Der var en hel del deltagere fra potentielle nye ICORN-byer, men der var også mange, som gerne vil arbejde for at udvide ordningerne.

På musikområdet arbejder SafeMUSE-initiativet på at skabe fribyordninger for musikere og komponister. Harstad i Norge besluttede sig i februar som den første i verden for at blive en Safemuseby. Desværre har der efterfølgende været formelle forhindringer, som har gjort at den kunstner, der blev valgt, stadig venter på at komme af sted. På konferencens anden dag kom den gode nyhed om, at Stockholm aftenen inden havde besluttet at blive Safemuseby nr. 2.

NGOen freeDimensional har sat en koordinering i gang mhp at bruge ledige pladser i kunstboliger rundt om i Europa til fristeder, og hos HIAP i Helsinki har man taget initiativ til et nordisk netværk af artists residencies for forfulgte kunstnere. Der arbejdes også på at skabe fristeder og fribyordninger til scenekunstnere, filmfolk, billedkunstnere, tegnere og fotografer. Bl.a. har vi i Dansk Kunstnerråd besluttet at arbejde for en udvidet og fleksibel fribyordning, hvor alle slags kunstnere får mulighed til ophold af kortere eller længere varighed. Det gør vi bl.a. i samarbejde med Freemuse og Dansk PEN.

Det var en stort anlagt konference, som startede med en videosamtale med Pyotr Verzilov, som var i Krasnojarsk i Sibirien for at lede efter sin kone, den fængslede Nadezhda Tolokonnikova fra Pussy Riot. Der var en stærk oplæsning om kvindeskæbner under Taleban af den iransk/afghanske film- og teaterinstruktør Monirah Hashemi, som nu bor i Karlstad, og der blev spillet forbudt musik om aftenen i form af The Impossible Music Sessions. Og der var selvfølgelig også en række relevante og interessante oplæg og workshops.

Konferencen var arrangeret af Kulturrådet i Sverige, som en del af det svenske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd i 2013. Læs mere om den på Kulturrådets hjemmeside!

Elisabet Diedrichs

Retten til kunstnerisk frihed og kreativitet

Alfons Karabuda om UNHCRs rapport og nytten af den

Alfons Karabuda er komponist og formand for SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattere) og præsident for de europæiske komponistforeninger i ECSA. Han præsenterede rapporten fra FNs menneskerettighedsråd ved Safehaven-konferencen i Malmö den 12. november. Her følger en let redigeret version af præsentationen.

Allerede i min tidlige barndom var ytringsfriheden ikke bare et teoretisk spørgsmål, men helt konkret til stede i mit liv. Når jeg rejste sammen med mine journalistforældre, ofte til verdenshjørner i radikal forandring eller udvikling, hørte jeg jævnligt om kulturskabere, som blev udsat for vold, nogle af dem nære venner til familien. Og jeg husker, da jeg som ung dreng fik nyheden fra min far om at den hyggelige mand, som mange gange havde spillet guitar og sunget hjemme hos os, var blevet tortureret og myrdet. Billedet af hvordan militæret skar fingrene af ham inden de skød ham og efterlod ham i en grøft uden for Santiago har for evigt ætset sig fast i mig. Jeg taler selvfølgelig om Victor Jara.

Så det var let for mig at sige ja, da jeg sidste år blev bedt om at hjælpe specialrapportøren Farida Shaheed i hendes arbejde med den første FN-rapport nogensinde om kunstnerisk frihed og kreativitet.

Rapporten tager de mangefacetterede måder op, som retten til kunstnerisk frihed og kreativitet kan indskrænkes på. Kunstneres stemmer bliver bragt til tavshed med forskellige midler og på forskellige måder hver dag. De bagvedliggende motiver er som oftest politiske, religiøse, kulturelle eller moralske, eller de skyldes økonomiske interesser. Nogle gange er det en kombination… Læs hele artiklen!

Yahya Hassans ytringsfrihed

Kommentar den 22. november - et par dage før oplæsningen i Vollsmose

Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på og senest aflysningen af et oplæsningsarrangement med digteren Yahya Hassan.

Som et samfund, der hylder demokrati og ytringsfrihed, må det være en ufravigelig pligt for vores samfundsbeskyttende institutioner at kunne forsvare enkeltpersoner, der udfordrer grænserne for tolerance mellem befolkningsgrupper med forskellige opfattelser. Det må ikke være danske myndigheder, der stiller sig hindrende i vejen for at en kunstner frit kan udtrykke sig, uanset hvor hun eller han måtte ønske at gøre det.

Derfor hilser Dansk Kunstnerråd det velkommen, at Odense Kommune nu agter at gennemføre mødet.

Yahya Hassan har med stort personligt mod stået frem med sine holdninger. Han har tillige slået et stort slag for den kunstneriske integritet og frihed. Det bør vi som samfund værdsætte og forsvare. Kun én kan med anstændigheden i behold vælge, at der skal ties, og det er kunstneren.

Henrik Petersen
Formand for Dansk Kunstnerråd

Nordisk støtte til Islands kunstnerråd

Nedskæringer i den islandske radio rammer kulturen

Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV koncentrerer de besparelser, som man er blevet pålagt af regeringen, om radions kultur- og musikafdelinger. Kunstnerrådene i de øvrige nordiske lande følger udviklingen med bekymring og har sendt følgende udtalelse til den islandske kulturminister Illugi Gunnarsson og RUVs formand Ingvi Hrafn Óskarsson den 13. december:

Dear Sirs,

The interdisciplinary artists' councils of the Nordic countries are greatly concerned about the radical transformation taking place within public service broadcasting in Iceland - the RUV.

A total of 39 employees have already been asked to leave their posts in the departments for music and culture in radio, which will seriously affect the quality of the programs. These drastic measures result not only from declining budgets but also clearly from the priorities of the RUV management.

Seen from abroad, the state of Icelandic arts and culture is impressive. It has a richness of expression and pride in the capacity of a country carefully safeguarding a valuable Nordic language. A public service broadcasting institution would normally nurture these assets.

For more than 80 years, RUV has played an important role in the arts and culture in Iceland. We are convinced that supporting creative and cultural institutions is more important than ever in times of economic challenges. Our colleagues in the Federation of Icelandic Artists (BIL) consider RUV an important platform for artistic and cultural expression and are greatly concerned about the present threat RUV faces. We hereby declare our support for their important struggle.

Yours sincerely,

Henrik Petersen, President, Council of Danish Artists, Denmark
Bárður í Baiansstovu, President, Faroese Council of Artists (LISA), Faroe Islands
Ilkka Niemeläinen, President, Forum Artis, Finland
Leif Saandvig Immanuelsen, President, Organization of Creative and Performing Artists (EPI), Greenland
Anders Hovind, Vice President, Norwegian Musicians' Union, Norway
Brita Kåven, General Secretary, Sami Artist Council, Saamiland
Mats Söderlund, President, Swedish Joint Committee for Artistic and Literary Professionals (KLYS), Sweden

Information til legatgivere

Skatteudvalget udgiver en pjece om legatbeskatning

Der er forskellige typer af legater - hæderspriser, påskønnelseslegater, arbejdslegater, studierejselegater, produktionslegater mv. - og de beskattes forskelligt.

For den kunstner, som modtager legatet betyder det meget om det beskattes som almindelig indkomst, om det er skattefrit, eller om det beskattes med nedsatte legatskat. Og da den konkrete begrundelse for legatet og fondens fundats er afgørende for beskatningen, bør også giverne kende skattereglerne.

Derfor har Kunstnerrådets Skatteudvalg produceret en pjece med overskriften Få mest ud af pengene! som i den kommende måned vil blive distribueret til myndigheder, organisationer og fonde, som uddeler legater til kunstnere.

Det trykte pjece kan fås ved henvendelse til Dansk Kunstnerråd. Her kan du se pdf-udgaven!

Kunstnernes Beskatning 2013 kan også bruges til selvangivelsen i 2014

Kunstnernes Beskatning er skrevet af advokat Gitte Skouby og revisor Torben Juncker i samarbejde med Kunstnerrådets Skatteudvalg. Ole Sporring har illustrerat forsiden.

Den trykte vejledning koster 90 kr. inkl. moms og forsendelse og kan bestilles fra Dansk Kunstnerråd. Den ligger også på Dansk Kunstnerråds hjemmeside til fri afbenyttelse. Kun den digitale version vil blive opdateret i foråret 14.

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17