Nyhedsbrev nr. 74 - februar 2013

    

Apple 2

Provinsiel mangel på holdning til kunst

Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdning til kunst. Denne gang bortcensurerer Apple en novelle af den danske forfatter Michael Næsted Nielsen fra sit E-bogskatalog - ikke på baggrund af nogen kvalitative overvejelser, ikke på grund af en holdning - men udelukkende fordi omslaget afbilder en nøgen menneskekrop.

For Apple vil ikke sit publikum noget. Apple har ingen holdninger, Apple har intet forhold til kvalitet. Apple vil kun tjene penge, og Apple vil i øvrigt ikke have noget vrøvl med nogen, der kunne finde på at indtage en holdning.

De første par hundrede år var det bogtrykkerne, der måtte påtage sig et ansvar for både det der blev udgivet og det der ikke blev udgivet. Senere blev det forlæggere og kulturformidlere, der måtte bære ansvaret.
Det er egentlig mærkværdigt, at Apple ikke uden videre forstår, at firmaet i en digital tidsalder bærer et tungt ansvar. Men indtil de forstår det, er der behov for at så mange som muligt konfronterer Apple.

Derfor skal Kulturminister Marianne Jelved have tak for, at hun uden tøven henvender sig til Apple, selvom hun på forhånd regner med at et svar udebliver. Vi andre tænker, at det må være én af de henvendelser, der ikke er så nem at ignorere. For med sin altdominerende markedsposition er der reelt tale om at Apple udøver censur, og det er vel i grunden noget af det værste man kan forestille sig.

Henrik Petersen, formand for Dansk Kunstnerråd

Ja til offentliggørelse af modtagerne!
Nej til offentliggørelse af ansøgerne!

Det var udgangspunktet for Kunstnerrådets skrivelse til Kulturministeren og de kulturpolitiske ordførere, som Kulturministeren nu har svaret på.

Op til førstebehandlingen af lovforslaget om Statens Kunstfond den 24. januar tog Dansk Kunstnerråd påny en problemstilling op, som bekymrer kunstnerorganisationerne, i det der er i de forslagets bemærkninger står: ...at fonden fremover, ud over som hidtil at offentliggøre navnene på modtagere af kunststøtte, også offentliggør navne på alle ansøgere til kunststøtten.

Kunstnerrådet formand Henrik Petersen skrev bl.a.: Vi er tilhængere af åbenhed og gennemskuelighed, og vi er helt på det rene med, at det til enhver tid vil være muligt at begære aktindsigt, hvorved disse oplysninger kan skaffes til veje, men netop af den grund finder vi det ganske unødvendigt at samtlige ansøgernavne automatisk skal offentliggøres.

For mange professionelle kunstnere i Danmark er det nødvendigt at supplere indtægter fra kunstnerisk arbejde med lønarbejde i forskellige former for ansættelsesforhold. En kunstner som fx. har ansøgt om et treårigt arbejdslegat og hvis navn bliver offentliggjort uden at have modtaget legatet, vil blive uheldigt stillet i forholdet til en arbejdsgiver, som derved får indsigt i den ansattes hensigt om evt. at fratræde stillingen til fordel for at beskæftige sig fuldtid med kunstnerisk arbejde.

Helt parallelt vil der kunne være store komplikationer forbundet med at en enkelt part i et etableret kunstnerisk partnerskab søger midler til at arbejde i andre sammenhænge. F.eks. hvis den ene part i et meget populært musikalsk ensemble ønskede at undersøge muligheden for at finde nye kunstneriske veje på egen hånd.Det svarer til, at en ansøger til en stilling skulle være forpligtet til at oplyse sin nuværende arbejdsgiver om, at man søger andet arbejde. Det er en situation, som næppe nogen ville finde acceptabel på det almindelige arbejdsmarked.


Henvendelsen i helhed kan ses på Kunstnerrådets hjemmeside.

Dansk Kunstnerråd modtog svar fra Marianne Jelved den 18. februar. Hun afviser ikke at kunstnere i enkelte situationer få problemer i forhold til sin arbejdsgiver og sine samarbejdspartnere, men konstaterer at oplysningerne om ansøgernes navne er tilgængelige via aktindsigt, og skriver: Jeg finder det mest fair overfor ansøgerne, at der skabes en klar procedure på området, så ansøgerne på forhånd er klar over dette.

Endvidere skriver ministeren: Denne aftale omfatter alle Folketingets partier, hvilket jeg finder meget væsentligt. Det betyder, at alle partier skal være enige for at ændre lovforslaget. Jeg har i den forbindelse noteret mig, at der ved førstebehandlingen af lovforslaget ikke var enighed om at ændre lovforslaget på dette område. Lovforslaget behandles som bekendt nu i Folketingets Kulturudvalg, og det op til behandlingen her at vise, om der kan skabes enighed om ændringer i lovforslaget.

Mediamangfoldighed og Pressefrihed

Europæisk underskriftsindsamling

European Initiative for Media Pluralism har iværksat en kampagne for at EU skal arbejde mere aktivt på at beskytte mediernes mangfoldighed og pressefriheden. Initiativet er italiensk, men blandt partnerne finder man også organisationer fra andre lande og f.eks. European Federation of Journalists.

Ved lanceringen af kampagnen konstateredes at vilkårene for mediafrihed og -pluralism er blevet forringet i rundt om i EU. I Ungarn forsøger regeringen at begrænse og styre medierne med lovgivning. I Storbritannien forsøger nogle medier at opnå politisk indflydelse på ulovlig vis. I Italien og Bulgarien er der pga koncentration af ejerskab en sammenblanding af økonomiske, mediemæssige og politiske interesser.

En væsentlig del af kampagnen er indsamlingen af 1.000.000 underskrifter fra borgere i EU-landene. Heri kræves at EU-kommissionen udformer et direktivforslag mhp
- effektiv lovgivning mod koncentration af mediaejerskab i alle medlemslande
- politisk uafhængig overvågning af medierne
- at forhindre at den politiske magt og magten over medierne kommer på de samme hænder
- bedre europæisk kontrol over situationen i medlemslandene.

Her kan man læse mere om initiativet og skrive under på petitionen: www.mediainitiative.eu

Kunstnernes Beskatning 2013

Årets skattevejledning udgives både digitalt og på tryk

"Kunstnere" er en mangfoldig og mangfacetteret gruppe, som ikke sjældent kommer på tværs af skattelovgivningens standarder, og som derfor ofte har brug for assistance.

"Kunstnernes skattepligt er en hæder" er titlen på Ole Sporrings forsideillustration.

Vejledningen er i lighed med tidligere udgaver skrevet af advokat Gitte Skouby og revisor Torben Juncker i samarbejde med Dansk Kunstnerråds Skatteudvalg. Den er fyldt med kommentarer, afgørelser og eksempler fra praksis, og henvender sig til såvel den enkelte, som til revisorer, rådgivere og myndigheder.

Den trykte vejledning koster 90 kr. inkl. moms og forsendelse og kan bestilles hos Dansk Kunstnerråd. Den digitale vejledning bliver sidst i februar lagt ud på Dansk Kunstnerråds hjemmeside www.kunstner.org

Nyt friby-initiativ

Safemuse vil etablere en ordning for musikere og komponister

5 forfulgte forfattere har i de seneste år fået fristeder i Århus, København, Frederiksberg, Odense og på Fanø takket være "fribyordningen". Fribyerne er tilknyttet det internationale ICORN-netværk, som har ca. 40 fribyer for forfattere i Europa.

Men også filmfolk, musikere og andre slags kunstnere bliver udsat for vold, trusler og chikane pga deres kunstneriske virke, og har i lighed med forfatterne brug for beskyttelse. Det blev fremført af bl.a. Dansk Kunstnerråd i forbindelse med forberedelserne for den danske "fribylov" i 2008.

Safemuse er et nyt netværk mhp. fribyer for musikere og komponister. Initiativet er udviklet af Freemuse, den danskbaserede internationale organisation mod musikcensur, i samarbejde med norske og svenske organisationer. Harstad i Nordnorge blev først, da den erklærede sig som værtsby for forfulgte musikere i januar.

Der bliver nu taget initiativ blandt danske organisationer mhp. på at undersøge muligheden for at koble sig på Safemuse-netværket og etablere danske fribyer for musikere. Dansk Kunstnerråd vil deltage i drøftelserne.

Den danske fribyordning for forfattere opererer med ophold på 2 år, og det samme gør sig gældende i Norge. Men ifm Freemuse's screening af potentielle kandidater til et ophold i Harstad, har nogle musikere også givet udtryk for et behov for et frirum i kortere perioder på 3-6 måneder.

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17