Nyhedsbrev nr. 72 - august 2012

    

Pussy Riot

Dansk Kunstnerråd kræver en retfærdig behandling af de russiske punkgruppemedlemmer og respekt for den kunstneriske frihed

3 medlemmer af den kvindelige russiske punkgruppe Pussy Riot har været tilbageholdt siden marts, efter at de optrådte med en Putin-kritisk sang i en af Moskvas katedraler den 21. februar. Nu anklages de for "hooliganisme" og anklageren kræver 3 års fængsel. Læs brevet til de russiske myndigheder!

Kunstnerens vilkår i Norden

Alle er velkomne til det nordiske seminar i Helsinki den 14. september

Forum Artis - det finske kunstnerråd - inviterer til seminar om kunstnernes vilkår på Hanaholmens kulturcenter i udkanten af Helsinki den 14. september fra 9.30 - 16.00.

Blandt talerne er Finlands president indtil i marts Tarja Halonen, den finske EU-parlamentariker Tarja Cronberg og formanden for Nordisk Ministerråds embedsmandskomité for kultur Åse Vøllo.

Klik her for invitation og program! Tilmelding snarest!

Seminaret er arrangeret i samarbejde med de øvrige 6 kunstnerråd i Norden, som også vil mødes i forbindelse med seminaret. Dansk Kunstnerråd sender en delegation og er gerne behjælpelig med information om rejse og overnatning.

Charlottenborg + Kunstakademiets billedkunstskoler =

Høringssvar om fusionen

Det er ikke umiddelbart indlysende, at en uddannelsesinstitution har særlige forudsætninger for at drive en udstillingsbygning, skriver Henrik Petersen i Kunstnerrådets høringssvar til Kulturministeriet den 7. august. Dansk Kunstnerråd havde hellere set en uafhængig, kunstnerstyret og økonomisk styrket – Kunsthal.

Læs hele høringssvaret!

Skandinavisk Forening i Rom

af Franz Ernst

Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Rom eksisterer stadig og har det godt. Det er en af de mest attraktive residenser, man som skabende kunstner kan få ophold i. Den ligger midt i kunstens og kunstnernes by Rom i den statelige Villa Farnesinas park langs Tiberen i et af Roms allermest tiltrækkende kvarterer, Trastevere. Villa Farnesina er en af byens berømte villaer, udsmykket af bl.a Rafael. Senest har Woody Allen som bekendt udødeliggjort kvarteret og den uforlignelige by, og det behøver Rom selvfølgelig slet ikke at blive - den er udødelig i forvejen. Circolo Scandinavo er foreningens italienske navn, og den er et fælles nordisk samarbejde, som er over 150 år gammelt. Mange af de mest ansete nordiske kunstnere har været her, Thorvaldsen, H. C. Andersen, Strindberg, Ibsen, Eckersberg, Runeberg, Grieg, Hammershøy, Laxnes, Søren Ulrik Thomsen osv. osv. Kunstnere fra alle skabende kunstfag i alle de nordiske lande kan søge om plads her.

Bestyrelsen har afholdt møder i juni og tog bl.a. stilling til hvilke kunstnere, der kan få residensophold på stedet fra dette efterår. Der er stor søgning - op mod 300 skabende kunstnere fra alle de nordiske lande søgte om plads, og der var desværre langtfra plads til alle. Omkring 50 af de 300 kunstnere vil få et ophold.

Undertegnede har i 6 år siddet i bestyrelsen som repræsentant for de nordiske kunstnerorganisationers faglige overbygning Nordisk Kunstnerråd. Opgaven har været utrolig spændende og lærerig og fuld af gode oplevelser, men 6 år er lang tid, og nu må der ske noget andet for mig. Posten overtages af Anna Söderbäck, der er formand for det svenske kunstnerråd KLYS. Anna vil være et velkvalificeret bestyrelsesmedlem i Rom. Og så har hun særlige faglige kvalifikationer for at færdes hjemmevant i Rom. Anna er operasanger. Måske har hun sunget Tosca?

Dansk Kunstnerråd er medlem af Skandinavisk Forening og vil også fremover kunne formidle information om kunstnerhuset.

En inspirerende tidslomme

Kunstnerboligerne på Hirsholmene

af Jo Møller

Begyndelsen på Hirsholmene
Den første gang jeg satte mine fødder på Hirsholmenes stengrund var i december 1996, hvor vi afholdt det allerførste møde mellem de implicerede parter. Det drejede sig om etableringen af de to kunstnerboliger, som siden har været drevet af Dansk Kunstnerråd.

Den følgende sommer fik jeg mit første arbejdsophold i Bovins Stenhus. Jeg havde min kone med og vi var spændte på, om vi kunne leve i isolationen i en hel måned, men vi kunne vel altid tage en tur med Postbåden til Frederikshavn, hvis det blev for vildt. Det var vildt, især den første nat med mågernes konstante skrigen. Og det var lidt barskt, dagen efter, at gå rundt på øen og se resterne af nattens slagtninger. De store måger (svartbag og sølvmåger) trak ind over fra Græsholmen og gik på rov blandt hætte– og stormmågernes unger. Men det er naturen, den er barsk, men netop naturlig. Derfor er den måske lettere at vænne sig til end motorvejene omkring Avedørelejren, i udkanten af København, hvor vi har boet de sidste syv år. Vi vænnede os altså hurtigt til mågerne og blev meget glade for den fantastiske natur, de fine gamle bygninger og vores menneske-naboer som vi lærte at kende. Vi tog ikke ind til Frederikshavn før måneden var gået og vi havde ikke lyst til at forlade Hirsholmene. Da vi endelig ankom til havnen i Frederikshavn, gik op fra båden, satte os ind i bilen og kørte gennem byen, var det pr. automatpilot. Det var kulturchok. Vi var ikke til stede, men reflekserne var besynderligt nok intakte. Det varede nogle dage før sjælen fulgte med.

Under et senere arbejdsophold, i juli måned, vågnede vi midt om natten. Der var noget galt og vi skulle være helt vågne, før vi fandt ud af hvad det var. Mågerne var fløjet. Der var stille! Det gør de på samme tid hvert år, lærte vi. Måge sæsonen varer fra marts / april til sidst i juli.

Det første ophold havde været inspirerende, selvom jeg arbejdede i det gamle vaskehus, hvor papiret bukkede begge ender sammen og var så blødt, at blyanten gik lige igennem. Men jeg fik lavet masser af skitser af kirkens middelalder altertavle, fyrtårnet, af hav, sten, måger etc. Siden fik vi bygget vaskehuset om til et godt atelier, hvor man kan male rigtige billeder.

Holmen, naturen og inspirationen
De følgende år vendte vi tilbage til Hirsholmene, så ofte som muligt. Nu er det dog syv år siden, vi var der sidst. Denne gang sprang vi til, på et afbud. Vi fik kun 14 dage. Men huset skal nødigt stå tomt på denne årstid. Alle arbejdsophold er ellers på mindst en måned, det er jo ikke ferie. Og der går tid med at akklimatisere sig. Man kan ikke bare møde op i denne lille forunderlige verden og skabe på samlebånd, det tager tid inden der sker noget. Især første gang. Indtrykkene skal ”sætte” sig, - man skal lige være til stede.

Nu er der vel stor forskel på, hvorvidt et sted er inspirerende? Personligt har jeg opholdt mig på de smukkeste steder, hvor jeg til min undren gik helt kold. Et sted/område kan jo være decideret anti-inspirerende. For mit vedkommende handler det om indhold, en levende kultur og/eller stor natur. Hirsholmene har begge dele og lidt mere. For her er tiden en anden.

Der ud over har der, som regel, været to kunstnere på Hirsholmen ad gangen, en i Lodsgården og en i Bovins hus. Ofte folk der arbejder med forskellige medier. Det har været til gensidig inspiration.


Bevar kunstnerboligerne
Naturstyrelsen ejer husene, som Dansk Kunstnerråd lejer for en rimelig leje/ forbrug og indvendig vedligeholdelse. Frederikshavn Kommune gav tidligere tilskud til driften, men ikke længere. Der er nu usikkerhed om kunstnerboligernes fortsatte eksistens fra 2014.

Der findes en lang række ideer til udvidet anvendelse af området (”Hirsholmene for flere”) uden imponerende substans og der er nedsat en arbejdsgruppe, dog uden deltagelse af Dansk Kunstnerråd, men vores reelle udfordring er den manglende belægning i Kunstnerboligerne.

Der er, for det første, ringe forståelse for, at kunstnerboligerne står tomme, bl.a. fordi ”Holmboerne” gradvist mister deres huse og familierne ikke kan komme der op mere.

For det andet, skal huslejen for Kunstnerboligerne dække boligernes faste udgifter og uden en rimelig belægning, giver ordningen naturligvis underskud. Det handler, som så meget andet, om økonomi.

Der er flere modeller til imødekommelse af denne udfordring.

Det er vigtigt at bevare kunstnerboligerne eller i det mindste Bovins Hus med det fine lille atelier. Der er rigtig mange kolleger, der også har haft stor glæde af kunstnerboligerne og frem over vil kunne få det, hvis denne ordning fortsætter. Men det betyder bl.a. at husenes belægning skal øges. Derfor dækker Billedkunstnernes Forbund, fra i år, halvdelen af billedkunstnernes husleje under opholdet.

På Klitgården i Skagen, hvor jeg repræsenterer Dansk Kunstnerråd i bestyrelsen, mødes kunstnere og videnskabsfolk. Det er en givende kombination, som kunne anvendes på Hirsholmene, således at biologer, ornitologer og naturfredningsfolk kan søge ophold i Kunstnerboligerne. Naturstyrelsen har opfordret Klitgården til at involvere sig, men det bliver ikke med økonomi, evt. kun som administrativ partner.

Men i første omgang vil det dog være det bedste, hvis Dansk Kunstnerråds medlemmer får øjnene op for denne pragtfulde tidslomme med de gode kunstnerboliger. Og, ikke mindst, søger ophold, også gerne uden for højsæsonen.

Hirsholmene, øgruppe ud for Frederikshavn. Båden sejler tre dage om ugen i højsæson og en gang i lavsæson. Varer bestilles og bringes over med båden. Der kan ikke købes noget på Holmen.

Arbejdsophold i Fyrassistentboligen (Bovins Hus) på Hirsholmene i 2013

Ansøg senest 1. oktober!

Der er mulighed for arbejdsophold af mindst en måneds varighed i kunstnerboligerne på Hirsholmene for medlemmer af Kunstnerrådets medlemsorganisationer eller tilsvarende i udlandet.

Hirsholmene ligger tre kvarters sejlads fra Frederikshavn. Øerne, som ejes af Naturstyrelsen er på i alt 45 ha, og er et naturreservat med 40.000 ynglende måger i forsommeren. Der er et par fastboende, mens de øvrige huse, en lille snes stykker, bliver brugt som sommerhuse. Uden for sæson kan man undtagelsesvis opleve at være alene på øen.

Der er i perioden marts til oktober 3 ugentlige forbindelser med postbåden fra Frederikshavn, i skolernes sommerferie flere, men i vintermånederne er der kun forbindelse om lørdagen. Mad og andre fornødenheder bliver sejlet ud efter bestilling pr. telefon.

I lejligheden på stueetagen i Fyrassistentboligen er der 2-3 sengepladser, stue og arbejdsværelse, og i et lille udhus er der indrettet et atelier med ovenlys. Endvidere er der et elektronisk klaver til rådighed.

I lejligheden på 1. sal i Fyrassistentboligen der stue/køkken, arbejdsværelse og soveværelse med 2 sengepladser.

Arbejdsophold i kunstnerboligerne af mindst en måneds varighed kan tildeles medlemmer af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer eller tilsvarende fra udlandet. Prisen i 2013 er 4.000 kr./måned for stuelejligheden og 3.000 for 1. sal.

Ansøgningerne skal indeholde de nødvendige personlige data samt en kort beskrivelse af intentionerne med arbejdsopholdet, samt angivelse af den ønskede periode. Ansøgningerne sendes til Dansk Kunstnerråd, Kronprinsessegade 34 B, 1306 Kbh K, dkr@dansk-kunstnerraad.dk.

Der er ansøgningsfrist den 1. oktober 2012 for ophold i 2013.

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17