Kunstnerens vilkår i Norden

  

De nordiske kunstnerråd var samlede til seminar i Helsinki den 14. september

 
Præsident Tarja Halonen, som ledte den finske regering indtil i marts, men beholder titlen på livstid, indledte seminaret. Hun pegede på de nordiske landes samhørighed og fælles værdier. Vi har demokrati og åbenhed, og vi har ressourcer til kunst og kultur. I sin tale berørte hun bl.a. kreative erhverv og iværksættere, mobilitet og internationalt samarbejde, armslængde, skattelovgivning, samt kulturel dannelse og uddannelse for alle. Hun foreslog at 1% reglen (til kunst i statsligt byggeri) skulle være 2% og kunne bruges til alle kunstarter.

Formanden for Nordisk Ministerråds embedsmandskomité for kultur Åse Vøllo fra Norge gennemgik forslaget til en ny strategi for det nordiske kultursamarbejde. Strategien har 5 hovedpunkter: Det bærekraftige Norden, Det kreative Norden. Det interkulturelle Norden, Det unge Norden, Det digitale Norden. Forslaget forventes vedtaget ved ministerrådsmødet ifm. Nordisk Råds session sidst i oktober, hvor man også vil tage stilling til et forslag om en nordisk børnelitteraturpris.
Det totale budget for ministerrådets kultursamarbejde er pt. på 169 mio. DKK - heraf får Kulturkontakt Nords programmer 27,4 mio, men et dansk forslag om at skære 10% af det totale budget diskuteres p.t.
Hun afsluttede med en invitation til kunstnerorganisationerne om dialog om implementeringen af den ny strategi.

Pauli Rautiainen, en ung kunstpolitisk forsker, tog udgangspunkt i den udredning om kreativ vækst og kunstnerindtægter, som nuværende EU-parlamentariker Tarja Cronberg lavede for den finske regering1 2010. Bl.a. konstaterede han, at samtidig med at de kreative erhverv vokser økonomisk, øger indkomstforskellene mellem kunstnerne. 1/3 af kunstnerne i Finland lever under fattigdomsgrænsen.

Susin Lindblom, jurist i det svenske dramatikerforbund og som forfatter med i det svenske kunstnerråds bestyrelse, talte om ophavsrettens betydning for kultur- og kunstpolitikken. Hun pegede på ophavsrettens betydning for samfundsudviklingen og afsluttede med at formulere 2 hovedkrav til det kulturpolitiske arbejde i den kommende tid: Styrk ophavsmanden! Bevar aftalelicensen!

Herefter var der en paneldebat med deltagelse af 4 kunstnerrådsformænd: Anna Söderbäck, KLYS, Sverige, Kolbrun Halldorsdottir, BIL, Finland, Ilkka Hiemeläinen, Forum Artis og Henrik Petersen fra Dansk Kunstnerråd . I deres indledende indlæg s tidligere berørte de nogle gennemgående tendenser i de nordiske lande landes kulturpolitikker, og udfordringerne i den forbindelse for kunstnerorganisationerne i Norden. Det var bl.a. det øgede fokus på økonomi og kreative industrier, presset på armslængden, embedsmandsindflydelse og projekttænkning i kunststøttestrukturen, mere interesse for hvad kunsten kan end hvad kunsten er, samt dialogen på nordisk plan.
Debatten, hvor salen også var aktiv, drejede sig dels om det nordiske kultursamarbejde, dels om konkrete ordninger, som udstillingsvederlag og pension, samt kunstnernes relation til det politiske liv.

Seminaret blev ledet af Maria Wetterstrand, som er forhenværende talsperson for Miljøpartiet i Sverige.

Forum Artis, det finske kunstnerråd, arrangerede seminaret i samarbejde med de øvrige kunstnerråd, og med støtte fra Nordisk Kulturfond. Der var ca. et halvt hundrede deltagere, en stor del af dem kom fra det finske kulturliv, men der var også en lille snes deltagere fra kunstnerorganisationer i de andre nordiske lande.
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17