Nyhedsbrev nr. 70 - marts 2012

 
 1. Der har desværre indsneget sig en fejl i linket til invitationen til høringen 19. marts. Derfor genfremsender vi nyhedsbrevet med det korrekte link.
 2. Kan verden gøre kulturen større?
  Høring om UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed den 19. marts
 3. Implementeringen af konventionen for kultur mangfoldighed indtil nu
  Bidrag til Kulturministeriets afrapportering til UNESCO
 4. Mange kunstnere står udenfor barselsordningerne
  Høringssvar om barselsudligningsloven til Beskæftigelsesministeriet
 5. Nyheder fra KuViBa
  Abonner på KuViBas nyhedsbrev!
 

Der har desværre indsneget sig en fejl i linket til invitationen til høringen 19. marts. Derfor genfremsender vi nyhedsbrevet med det korrekte link.

 

Der har desværre indsneget sig en fejl i linket til invitationen til høringen 19. marts. Derfor genfremsender vi nyhedsbrevet med det korrekte link.

Kan verden gøre kulturen større?

Høring om UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed den 19. marts

Sammen med Politiken og 7 andre organisationer sætter Dansk Kunstnerråd fokus på implementeringen af konventionen i Danmark ved et høringsmøde den 19. marts kl. 15 - 17 i Politikens foredragssal. Deltagelse er gratis.

Download invitationen med program og oplysninger om tilmelding her!

Implementeringen af konventionen for kultur mangfoldighed indtil nu

Bidrag til Kulturministeriets afrapportering til UNESCO

Medlemslandene i UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed er forpligtede at rapportere om implementeringen hvert 4. år. Danmark skal indsende sin første rapport den 30. april, og Kulturministeriet bad derfor en række aktører på kulturområdet at bidrage inden den 1. marts. Dansk Kunstnerråd indsendte følgende:

I et bredt perspektiv kan Dansk Kunstnerråds hele virksomhed mhp at varetage de professionelle kunstneres muligheder for at producere kunst karakteriseres som implementering af konventionen for kulturel mangfoldighed. Det var en selvfølge for Dansk Kunstnerråd at følge tilblivelsen af konventionen i årene efter millenniumskiftet, fra såvel et internationalt som et dansk perspektiv. Selvom der blev indgået kompromisser ifm vedtagelsen i UNESCO i 2005, ikke mindst når det drejer sig om håndhævelse og sanktioner, opfattede - og opfatter - vi konventionen som en kulturpolitisk grundlov, som samlet set kan sikre kunstens og kulturens grundvilkår lokalt og globalt, hvis der gøres en indsats for at implementere den.

De snart 5 år, som er gået siden ikrafttrædelsen, viser, at der er brug for en mere kontinuerlig indsats for at iværksætte og synliggøre aktiviteter ift. konventionens forskellige artikler og at informere samlet om implementeringen. Denne 4-års-rapportering vil være en god lejlighed til det sidste.

Her vil vi redegøre for nogle af Dansk Kunstnerråds aktiviteter, hvor konventionen har spillet en central rolle. Efter at have fulgt med i de officielle tiltag i de første år efter konventionens ratificering blev der i 2008 dannet en Implementeringsgruppe i Dansk Kunstnerråds regi. Gruppens medlemmer besluttede at følge implementeringen af konventionen i Danmark og så vidt muligt også i relationerne til u-landene og i forhold til det internationale samfund.

Implementeringsgruppen er siden blevet et forum med deltagere fra kunstnerorganisationerne og andre NGOere, som udveksler information og erfaringer om konventionens mange aspekter og som mødes efter behov. Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer bliver løbende informeret og til tider inddraget i aktiviteterne. Flere af vores organisationer har selv iværksat aktiviteter.

Et af Implementeringsgruppens første tiltag var fremsendelsen af en hvidbog om de menneskelige og økonomiske konsekvenser af den europæiske visumpolitik over for tredjelande Visas - the discordant note til Integrationsministeren. Hvidbogen er udarbejdet af det europæiske kunstnerråd ECA, Freemuse og European Live Music Forum.

Implementeringsgruppen var også aktiv i den høring om Kultur og Udvikling, som Folketingets Udenrigs- og Kulturudvalg arrangerede i februar 2009. Et par af gruppens medlemmer kom med oplæg, og efterfølgende lavede gruppen en opsamling i 5 punkter, som blev fremsendt til de arrangerende udvalg.

Implementeringsgruppen har endvidere:
- ved kontakter med Udenrigsministeriets og Erhvervsministeriets forhandlere understreget de kulturelle varers og ydelsers særlige status i frihandelsaftaler.
- sendt kommentarer til høringen om Udenrigsministeriets strategi for at fremme demokrati og menneskerettigheder i udviklingssamarbejdet i marts 2009.
- skrevet til det tværministerielle udvalg vedr. en international kulturstrategi. Et par af gruppens medlemmer blev senere inviteret til nogle af udvalgets temamøder.
- udarbejdet en skrivelse om Public Service og kulturel mangfoldighed, som blev tilsendt Kulturministeren, de kultur- og mediepolitiske ordførere, DR og TV2 i 2010.
- bidraget til den omfattende spørgeskemaundersøgelse om implementeringen af konventionen, som blev foretaget for EU-parlamentets Kultur- og Uddannelsesudvalg og resulterede i Study on the Implementation of the 2005 UNESCO Convention.
- foreslået Kulturministeriet at oprette et nationalt kontaktpunkt for konventionen med inddragelse af civilsamfundet efter østrigsk model.

Dansk Kunstnerråd arrangerede i 2007 og 2008 tre seminarer for kunstnere med udenlandsk eller indvandrerbaggrund i samarbejde med bl.a. Dansk Flygtningehjælps kultursekretariat om hvordan man kan etablere sig som kunstner i Danmark. I 2010 blev dette interkulturelle aspekt inddraget i Implementeringsgruppens virksomhed, og man mødtes bl.a. med Kunstrådets interkulturelle konsulent og med Center for Kunst & Interkultur (CKI), og vi har efterfølgende deltaget i CKI’s konferencer og møder om interkultur, inklusion og publikumsudvikling.

I 2011 udarbejdede Implementeringsgruppen et ambitiøst forslag til en europæisk konference om implementeringen af konventionen i Europa mhp EU formandskabet. Det lykkedes imidlertid ikke at interessere de relevante myndigheder for forslaget.

I stedet har vi taget initiativet til et betydeligt mindre projekt: Høringsmødet ”Kan verden gøre kulturen større?” den 19. marts, hvor 8 organisationer i samarbejde med Politiken vil kaste lys over konventions muligheder i Danmark i de kommende år.

De arrangerede organisationers bidrag til afrapportering bliver lagt op på følgende link.

Mange kunstnere står udenfor barselsordningerne

Høringssvar om barselsudligningsloven til Beskæftigelsesministeriet

Dansk Kunstnerråd kommenterede det faktum, at barselsudligningsloven kun i ringe grad omfatter det kunstneriske arbejdsmarked i nedenstående høringssvar:

Dansk Kunstnerråd skal tillade sig uopfordret at komme med følgende bemærkninger:

I Dansk Kunstnerråd beklager vi, at ordningen ikke dækker det samlede arbejdsmarked og kun i ringe grad det kunstneriske felt.

Kunstnere på det danske arbejdsmarked opererer i vid udstrækning som korttidsansatte, freelancere og selvstændige. Barselsudligningsloven omfatter ikke disse grupper af beskæftigede og kunstnerne er derfor typisk overladt til brug af (dyre) individuelle ordninger og i mange tilfælde, slet ingen økonomisk dækning i forbindelse med barsel.

For korttidsansatte vil det endda ofte være sådan, at arbejdsgiveren har betalt til barselsudligningsordningen, men uden at kunne tilbyde kunstnerne at kunne gøre brug af ordningen.

Manglende barselsordninger på det kunstneriske arbejdsmarked betyder at mænd og kvinder ikke ligestilles og at det kan være svært for kvinderne at fastholde og udbygge deres position.

Med venlige hilsner
Henrik Petersen, formand

23. februar 2012

Nyheder fra KuViBa

Abonner på KuViBas nyhedsbrev!

Dansk Kunstnerråd står bag KuViBa, som er en kulturvidensbank på nettet, hvor man finder en oversigt over bøger, rapporter og andre publikationer om de forskellige kunstområder samt kunst og kultur generelt.

Der er fokus på vilkårene og potentialerne for det danske kulturliv samt kunstens og kunstnernes økonomiske og arbejdsmæssige vilkår i Danmark.

Cirka hver anden måned udsender KuViBa et nyhedsbrev med en oversigt over de seneste udgivelser. Ønsker du at modtage nyhedsbrevet bedes du sende en mail til kuviba@dansk-kunstnerraad.dk.

Anne-Sofie Stampe
Projektmedarbejder

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17