Nyhedsbrev nr. 68 - oktober 2011

 
 1. Fra politiker med særlig dagsorden til minister for det hele
  Velkommen til Uffe Elbæk
 2. Kulturministeriet fylder for lidt
  Dansk Kunstnerråds hilsen i anledning af Kulturministeriets fødselsdag den 19. september
 3. Det vi skal leve af, for og på
  Kulturpolitisk vælgermøde med ministerkandidater
 4. Nordiske kunstnerråd om europæisk filmstøtte
  Kommentar til EU-kommissionens høring om statsstøtte til film og andre audiovisuelle værker
   

Fra politiker med særlig dagsorden til minister for det hele

Velkommen til Uffe Elbæk

af Henrik Petersen, formand for Dansk Kunstnerråd

Flere iagttagere i pressen har ikke været sene til at udmale det mareridt vores nye kulturminister går ind til, og gang på gang bliver det understreget, at det kræver en ikke ringe grad af civilcourage af Uffe Elbæk at sige ja til den post, han selv betegner som sin drømmestilling.

Ikke desto mindre skal der fra Dansk Kunstnerråd lyde et varmt "Velkommen" til vores nye minister, og en forsikring om, at vi glæder os til samarbejdet.

Ganske vist fylder de konkrete kulturpolitiske visioner ikke alverden i Regeringsgrundlaget, og de 100 mio., visse af de nye regeringsbærende partier stillede kulturlivet i udsigt, nåede heller ikke at komme med i "skyndingen", men til gengæld har vi så fået en minister, der - som han selv udtrykker det - ikke bare finder det naturligt, at Kulturministeriet skal spare, fordi andre ministerier skal (Politikens kronik, 29. sep. 2010). Så vi håber at kulturen endelig også har fået en minister i regeringen, efter mange år hvor vi kun har haft regeringens minister i kulturen.

For at Uffe Elbæk brænder for kultur, kan der ikke være tvivl om. Hele hans CV vidner om det. Eller måske rettere - han brænder for dele af den. Han brænder for det nye og eksperimenterende, for "cross-over" mellem kunstarterne, den rytmiske musik, kunstnernes og kulturformidlernes mulighed for at medvirke i undervisningen i folkeskolen. Det gør kunstnerne også. Og der er blandt kunstnerne ingen barriere mod at involvere sig i iværksætteri og innovative processer i virksomhederne. Er der nogen erhvervsgruppe i dette land, der gennem de sidste 10 år har været fordomsfrie og innovative i jobsøgningen, er det kunstnerne.

Vi ønsker også, ligesom ministeren ønsker det, at kunstnerne kan bidrage til væksten i samfundet, og da især hvis man kan inddrage yderligere et ord fra erhvervslivet ud over vækst; nemlig investering.

Efter sin tiltrædelse har ministeren udtalt, at han jo nu ikke kun er forpligtet på sin egen kulturdagsorden, men hele regeringens kulturpolitik. På samme måde er det vores håb, at han vil føle sig forpligtet på det samlede kulturbillede - også den kunst og kultur, der kun står for sig selv og som ikke bærer en samfundsmæssig dagsorden, den kunst der kun kan udvikles uden tanke for kommerciel udnyttelse eller den kunst der har et mindre publikum, men også den klassiske musik, kirkemusikken og Det kgl. Teater.

Vi stoler på den nye kulturminister, når han siger, han vil dialog med interessenterne, og Dansk Kunstnerråd byder sig gerne til.

Hjerteligt velkommen Uffe Elbæk! Skal vi ikke drikke en kop kaffe sammen?

Kulturministeriet fylder for lidt

Dansk Kunstnerråds hilsen i anledning af Kulturministeriets fødselsdag den 19. september

af Egon Clausen

Kulturministeriet fylder 50, og danske kunstnere siger til lykke med dagen. Danske kunstnere siger også tak for alle de gode gaver, Kulturministeriet har givet dem i det halve århundrede, der er gået siden oprettelsen. Meget tyder også på, at den danske befolkning er glad for støtten til sport, opera, teater, billedkunst, musik, litteratur og til den største folkelige succes af dem alle, nemlig folkebibliotekerne, der har formået at gøre kultur tilgængelig for meget brede dele af befolkningen.

Kulturministeriet er kort sagt kulturens mor. Hos hende får kunstnere varme og omsorg. Derfor flokkes de om hendes skørter og suger næring ved hendes bryst. De elsker hende med hjerte og hjerne, men de gør det med den indædte jalousi, der opstår i store søskendeflokke, så når de synes, at andre kunstnere får mere opmærksomhed end de selv, vræler de højlydt og skælder hende ud for at være ufølsom og uforstående, men hun er ikke desto mindre i deres tanker dag og nat, og mens de tørrer deres forgrædte øjne i hendes skørter, kan de ikke forestille sig et liv uden hende.

Kulturministeren står for de bløde, feminine værdier, så Kulturministeriet er en kvinde, og 50 år burde ikke være noget at tale om for en dame i vore dage, men Kulturministeriet viser desværre tydelige tegn på at være træt. Hun skal jo ikke blot sørge for danske kunstnere, men også bære de danske værdier på sine skuldre, og det kan være slidsomt. Ikke mindst fordi Operaen, Det Kongelige Teater og andet pligtstof koster en masse penge, og så bliver der færre kroner at give til den frie kunst. Noget tyder da også på, at Kulturministeriet har mistet sin ungdoms friskhed. For at sige det rent ud: Kulturministeriet er ved at blive gammel og risikerer at miste det, som gamle mennesker kalder »fortovsretten«. Det sker når unge mennesker ikke længere viger høfligt til side, når de møder dem på fortovet, men lader som om de slet ikke findes. Det er en rystende oplevelse, men noget tyder på, at Kulturministeriet er ved at miste denne fortovsret. Kulturministeriets feminine værdier agtes ikke højt blandt de jurister og økonomer, der har sat sig på den reelle magt her i landet. Da Skatteministeriet sidste år vedtog at beskære danske kunstneres indtægter med mindst 20 millioner kroner, blev Kulturministeriet således ikke informeret på forhånd. Da spillesteder og egnsteatre fik deres bevillinger beskåret med et tocifret millionbeløb, blev det vedtaget i Erhvervsministeriet uden Kulturministeriets vidende, og Kulturministeriets flotteste smykke, folkebibliotekerne, bliver beskåret på det skændigste, uden at ministeriet kan stille noget op.

Et ønske til Kulturministeriet på fødselsdagen er derfor, at hun kommer på en foryngelseskur, så hun får sin tabte herlighed tilbage og atter får magt til at lade kulturens lys skinne over os alle. Dansk Kunstnerråd stiller sig gerne til rådighed med råd og dåd, hvis der bliver mulighed for det.

Denne hilsen er bragt i Berlingske Tidende den 19 septenber 2011, på 50-årsdagen for oprettelsen af Kulturministeriet.

Det vi skal leve af, for og på

Kulturpolitisk vælgermøde med ministerkandidater

af Elisabet Diedrichs

"Vi har brug for frie midler til det nye og det tværgående", sagde Uffe Elbæk. ved det kulturpolitiske vælgermøde den 11. september i Amager Bio, og foreslog at genetablere Kulturfonden, som jo netop havde støttet alt det uforudsete, indtil den blev nedlagt efter regeringsskiftet i 2001.

I sit oplæg pegede den daværende folketingskandidat for de Radikale på kvalitet, udvikling, armslængde og samarbejdsrelationer som fire parametre for de kommende kulturpolitiske prioriteringer. Han konstaterede, at de kreative industrier vil være en væsentlig del af det danske samfunds udvikling i de kommende år, og at der vil være brug for social opfindsomhed i den forbindelse. Kreativitet og innovation må fremmes i alle sammenhænge - i uddannelserne og i erhvervslivet.

Socialdemokraternes kulturpolitiske ordfører Mogens Jensen ønskede også at vende udviklingen bl.a. ved at fremme talentudvikling og vækstlag, og ved sikre lige adgang til kunsten for alle i hele landet, og han nævnte at der valgoplægget fra S/SF opereres med en nettotilførsel på 100 mio. til kulturområdet. Konkret foreslog han bl.a. at kulturinstitutionerne skal adoptere talenter, at der skal være mere fokus på børns og unges møde med kunsten, etablering af kommunale drama- og billedskoler i lighed med musikskolerne, kunstformidling på arbejdspladserne og et samarbejde mellem Det Kgl. Teater og biograferne om f.eks. opera.

Per Clausen, kulturpolitisk ordfører for Enhedslisten, lagde i sit oplæg vægt på kunstnernes vilkår. Der er brug for at sikre, at kunstnerne kan leve i de perioder, hvor de arbejder med at skabe nyt og ikke umiddelbart tjener penge, enten ved en særlig sikringsordning eller ved en menneskeliggørelse af dagpengesystemet, og der må også gøres noget for at kompensere kunstnerne for de ulovlige downloads.

Venstres politiske ordfører Ellen Trane Nørby mente, at kommunernes voksende satsning på kultur efter reformen i 2007 opvejede nedskæringerne i den statslige kulturstøtte og pegede på behovet for en fortsat udbredelse af kunststøtten.

Pernille Frahm, kulturpolitisk ordfører for Socialistisk Folkeparti, understregede betydningen af de kreative fag i folkeskolen og ungdomsuddannelserne, og at bredde og elite er hinandens forudsætninger også i den kulturelle fødekæde.

Thomas Køhler, folketingskandidat for Liberal Alliance, konstaterede, at kunst og kultur tiltrækker, og at det er væsentligt at have institutioner, som kan formidle såvel national som international kultur.

Som overskriften for vælgermødet Kunsten - et valg? antyder, var der på flere punkter enighed mellem de deltagende kulturpolitikere, f.eks om at kunsten og kulturen er væsentlig for hele samfundets udvikling, både som en værdi i sig selv og som økonomisk vækstfaktor. Det handler såvel om hvad vi skal leve af, som hvad vi skal leve for og på. Der var også enighed om, at børn og unge er nøglegrupper i den forbindelse og at tiltagene, som sikrer børns og unges møder med levende professionel kunst, bør fastholdes og udvikles.

Og samtlige politikerne nikkede samstemmende, når behovet for at løfte kulturpolitikken internt i partierne kom på tale. Når det kommer til stykket prioriterer partierne ofte andre områder, som man forestiller sig har mere vælgertække. "Men det folkelige mandat er der", sagde Dansk Kunstnerråds formand Henrik Petersen i sin tak til politikerne, med henvisning til Megafons seneste undersøgelse, som viser at 67% af befolkningen bakker op om kunststøtten på nuværende eller højere niveau.

Andreas Brantelid, Kira Skov og Marie Fisker stod for musikalske inputs undervejs og journalist Klaus Rothstein var ordstyrer ved det kulturpolitiske vælgermøde, som var arrangeret at Dansk Kunstnerråd, Kulturhusene i Danmark og De Kulturelle Samråd i Danmark.

Nordiske kunstnerråd om europæisk filmstøtte

Kommentar til EU-kommissionens høring om statsstøtte til film og andre audiovisuelle værker

EU-kommissionens generaldirektorat for konkurrence ønsker at diskutere den nationale støtte til film og andre audiovisuelle værker og udsendte i forsommeren et diskussionsoplæg. De nordiske kunstnerråd besluttede at indsende en fælles kommentar. Nedenstående blev sendt den 30. september:


On the Public Consultation on State Aid for Films and Other Audiovisual Works

The Nordic Councils of Artists - the interdisciplinary artists councils of Denmark, Finland, Faroe Islands, Iceland, Saamiland and Sweden - discussed the issues of the consultation at their meeting 21 September in Helsinki and agreed on the following general points of view.

The Nordic Councils would like to underline that it is important that EU rules and regulation continue to allow each member country to elaborate its own rules for public support to film and other audiovisual production. The fact that there should be left room for each member country to act is a.o. supported by the UNESCO Convention for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions from 2005, which also was ratified by the European Union. The Convention confirms right and duty of the member countries to have national culture policies that support cultural diversity and recognize the need for special treatment of cultural goods and services - audiovisual works included.

The point of departure for the elaboration of the schemes for aid must be the national needs rather than the idea of a European film identity. EU has at present 27 member countries - each with it's own history and cultural background. The story telling is therefore different in each country.

As is the case with other art forms, film needs financial aid. Especially because of the rich diversity of languages this is a condition for film production in Europe. But this aid for film should primarily be regulated on national level and should be provided by national institutions and bodies, which we believe are the most competent to assess the proposals and applications from filmmakers in each country. The film applications of today are however to an increasing extent elaborated to match supposed EU rules and principles rather the intrinsic aims and contents of the actual work.

Therefore the Nordic Councils of Artists find that several of the issues in the consultation material should not be regulated in detail by the European Union, but should be part of the national culture policies of the member countries.

The Nordic Councils of Artists agree that the fast development within the audiovisual sector makes it necessary to adjust the schemes of aid, a.o. to comprise new ways of distribution of audiovisual works produced within the European Union, not least with the aim to facilitate the distribution of films in other European countries than the country of origin.

To handle the fact that film production and distribution are on different levels in different parts of Europe, the Nordic Council of Artists finds, that there should be a scheme for aid on European level that can help countries with poorer conditions to construct a better infrastructure for film.

Henrik Petersen, president, Council of Danish Artists
Ilkka Niemeläinen, president, Forum Artis, Finland
Oddfridur Marni Rasmussen, president, Faroese Council of Artists LISA
Kolbrun Halldorsdottir, president, The Icelandic Federation of Artists
Anna Söderbäck, president, The Swedish Joint Committee for Artistic and Literary Professionals

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17