Vedr. Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg

Dansk Kunstnerråd var medunderskriver på følgende henvendelse til Kulturministeren og Kunstrådet d. 9. maj 2008Ang. Pluss rapportens anbefaling af en sammenlægning af Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg og Billedkunstudvalget.

Undertegnede repræsentanter for danske kunstnerorganisationer og institutioner skal hermed bemærke, at Det Internationale Billedkunstudvalg har afgørende betydning for den fortsatte internationale udvikling og globale integration af dansk samtidskunst.

Vi støtter det Internationale Billedkunstudvalgs argumentation for, at bevare udvalget og ønsker at understrege vigtigheden af den mangfoldighed, som to billedkunstudvalg sikrer i dansk kunstliv. At have to billedkunstudvalg er en fortsat katalysator for diversiteten i dansk billedkunsts vækstlag og talentmasse.

For at satse på dansk kunst i et globalt perspektiv, bør man tværtimod styrke udvalget, med fokus på at udvikle særlige kompetencer i forhold til den internationale kunstscene. Dette finder bekræftelse i Kunstrådets handlingsplan, som rummer mange positive takter, ikke mindst i satsningen på et internationalt perspektiv i en globaliseret verden.

Globaliseringen af kunstscenen betyder, at der mere end nogensinde er brug for en specialiseret faglighed på det internationale område. Da Kulturministeren valgte at nedsætte et internationalt billedkunstudvalg, var det et udtryk for et fremsyn, som er blevet bekræftet igennem udvalgets kompetente indsats gennem de sidste 4 år. Vi ser netop nu at en række danske billedkunstnere markerer sig stærkt i internationale sammenhænge. Det Internationale Billedkunstudvalg har bidraget væsentligt til denne positive udvikling.

Billedkunsten har særlige forhold på det internationale område. Billedkunstnere står oftest som enkelt-aktører. Internationale samarbejder mellem kunstnere, kuratorer, biennaler, kunstinstitutioner og gallerier er i høj grad netværksbaserede med mange enkeltstående aktører. De internationale netværk er i konstant forandring. Indsatsen her kan derfor ikke systematiseres i fast institutionel form. Billedkunsten har ikke, som andre kunstarter, internationalt agerende forlag, producenter eller institutioner og behøver derfor en visionær international satsning på netværkskontakter, frem for de traditionelle kulturpolitiske nationale fremstød.

Som på det nationale felt kræver det internationale arbejde særlige kompetencer. Det er i sig selv en tidskrævende og væsentlig arbejdsopgave, at holde sig internationalt orienteret, samt at diskutere og udvikle strategier for området. Denne opgave kan ikke uden videre varetages administrativt, eller løftes forsvarligt over i det nationale udvalg, hvis kommende arbejdsopgaver, med de mange gode visioner i handlingsplanen, allerede er ganske omfattende. Her er det afgørende, at det store kunstfaglige arbejde, der varetages og udvikles i begge udvalg, fortsat respekteres og respekteres som værende væsensforskellige.

Det Internationale Billedkunstudvalg har givet udtryk for, at der er et velfungerende samarbejde mellem udvalgene og med Kunstrådet. Det er naturligvis afgørende for den samlede indsats på billedkunstområdet, at der fortsat foregår en løbende kvalitativ diskussion og koordinering imellem de to billedkunstudvalg.

Vi anbefaler entydigt, at Det Internationale Billedkunstudvalg bevares og styrkes.
Med Venlig Hilsen

Nanna Gro Henningsen


Bkf, Billedkunstnernes Forbund v. Nanna Gro Henningsen, formand
UKK, Unge Kunstnere & Kunstformidlere v. Kristina Ask, formand
Dansk Kunstnerråd v. Franz Ernst, formand
FKD, Foreningen af Kunsthaller i Danmark v. Karen Lintrup, formand
DGS, Dansk Galleri Sammenslutning v. Luise Faurschou, repræsentant for DGS
Mikkel Bogh, Rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi
Christina Malbek, medlem af Repræsentantskabet for Kunstrådet, udpeget af Akademiraadet