Høringssvar vedr. fribyordningen

Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende kommentar til Kulturministeriet og Integrationsministeriet den 6. marts 2008.


Vedr. forslag til love om ændringer i lov om litteratur og udlændingeloven

Dansk Kunstnerråd hilser planerne om etablering af en dansk "fribyordning" velkommen. Det er væsentligt at danske byer vil kunne deltage i dette internationale initiativ ved at give husly og arbejdsro til forfattere og skribenter, der er forfulgte på grund af en indskrænket eller helt fraværende offentlig ytringsfrihed i deres hjemlande.

Imidlertid mener vi, at omfanget af den foreslåede ordning er utilstrækkeligt, idet den kun omfatter forfattere og skribenter. Der er desværre talrige internationale eksempler på, at film- og teaterfolk, tegnere og billedkunstnere samt fotografer og musikere oplever censur og forfølgelse. Dansk Kunstnerråd foreslår derfor, at den danske fribyordning omfatter alle kunstnergrupper.

Vi kan i den forbindelse oplyse, at der vil være mulighed for at få assistance i.f.m. med udvælgelsen af kunstnere fra andre internationale organisationer end ICORN. Dansk Kunstnerråd har via det europæiske kunstnerråd samarbejdet med kompetente organisationer som Freemuse, Cartoonists' Rights Network, International Committee for Artists' Freedom og Writers in Prison Committee mv.

Endvidere finder Dansk Kunstnerråd, at kommunerne bør have mulighed for at forlænge et fribyophold, hvis det skønnes at den pågældende kunstner ikke har mulighed for at vende tilbage til hjemlandet under sikre forhold efter 2 år.

Med venlig hilsen

Franz Ernst,
formand