Udtalelse fra Dansk Kunsterråd


Dansk Kunstnerråd tager klart afstand fra dødstrusler og andre former for sanktioner mod kunstnere på grund af deres kunstneriske ytringer, dette uanset deres etniske baggrund. Det gælder også de 12 danske bladtegnere, der er blevet truet på livet.

Dansk Kunstnerråd vil i den kommende tid arbejde på at fremme dialogen og forståelsen mellem dansk og muslimsk kultur og dermed være med til at etablere en større gensidig respekt.


Dansk Kunstnerråd 22. december 2005