Åbent brev til Statsministeren vedr. DRStatsminister Anders Fogh Rasmussen
Christiansborg
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K


København 19.06.07

Kære Anders Fogh Rasmussen.

Der er grund til at se med stor alvor på Danmarks Radios nedlæggelse af ca 230 stillinger som led i sine besparelser. Efter alt at dømme er opsigelserne foretaget uden den fornødne rationalitet og omtanke og måske ikke helt med den intelligens, generaldirektør Plummer stillede befolkningen i udsigt. Men naturligvis er det væsentligste for DR ikke at opretholde arbejdspladser. Det væsentligste er at være hele landets radio- og tv-station og dermed leve op til forpligtelsen om public service, dvs formidling af undervisning, kultur, musik, videnskab og nyheder på et kvalificeret niveau.

Samtidig er DR’s hårdt pressede økonomiske situation ikke forårsaget af DR’s nuværende ledelse. Beslutningerne om DR’s prestigebyggeri er taget af politikere og embedsmænd, der ikke længere sidder på de ansvarlige poster. Fejlprojektering, dårlig byggeledelse og uansvarlig økonomistyring er historiske kendsgerninger. DR’s nuværende ledelse er bragt i en umulig situation af sine forgængere. Man bør ikke kunne udligne byggeoverskridelser med besparelser på programsiden, der forringer DR’s broadcastniveau.

De mange nedlagte stillinger i kultur-, kunst-, litteratur- og musikafdelingerne falder i tråd med regeringens samlede bestræbelser på en yderst optimistisk liberalisering og kommercialisering af det luftbårne medieområde, der ikke tager højde for de farer, denne strategi i realiteten indebærer. Risikoen er at Danmarks Radio efterhånden bringes ned på broadcastniveauet i de lande, vi normalt ikke har lyst til at sammenligne os med. Italien og USA til eksempel. Det kan næppe være statsministerens og regeringens egentlige ønske.

Derfor appellerer Dansk Kunstnerråd til Dem som statsminister og minister for pressen om at gribe ind og med statslige midler afværge en katastrofal situation for landets centrale tv-station, for landets seere og lyttere og for befolkningens mentale situation som helhed.

Venlige hilsner

Franz Ernst
formand