5 punkter om kunstpolitikken


.

Følgende 5 punkter var vigtige kulturpolitiske temaer for Dansk Kunstnerråd i forbindelse med valget i november 2007

1. Langsigtede kulturpolitiske planer
En målrettet kulturpolitisk indsats med vide økonomiske rammer har været savnet mange steder inden for kunstområdet i de senere år, der mere har været præget af resultatkontrakter og andre former for kontrol og topstyring af kunsten. Denne tendens ligger i tiden og findes inden for mange andre sektorer og i de fleste andre europæiske lande. Men den forbruger mange ressourcer både i staten, i institutionerne og hos de enkelte kunstnere. Ressourcer, der kunne være brugt mere konstruktivt i selve kunstproduktionen. Ledelse og styring er nødvendig, men uddelegering og tillid er uomgængelige i et demokratisk samfund med en levende kvalitetskunst.
God kunst opstår som resultat af langsigtede planer både mht uddannelser, produktion og lancering. Ikke mindst bør staten støtte vækstlagene og talentudviklingen, både for nye unge talenter og for erfarne kunstnere.

2. Armslængdeprincippet
Armslængdeprincippet er under stærkt pres fra politisk side i disse år. Princippet er et lige så centralt begreb som ytringsfriheden i en fri, demokratisk stat. Kravet er at der skal være afstand mellem de overordnede kulturpolitiske beslutninger og valgene af de konkrete kunstproduktioner.

3. Kunstnernes freelance vilkår
I lovgivningen og i forvaltningen af den bør der være respekt for at kunstnerne som freelancere har helt andre arbejdsvilkår end fastlønnede i arbejdsstyrken. Langt de fleste kunstnere har som grundlæggende vilkår, at de skal finde et nyt job eller et nyt projekt, når de er færdig med det igangværende. Det vil for de fleste uvægerlig medføre pauser uden indtægter mellem ansættelserne eller projekterne. Med de stramninger af a-kasse forvaltningerne, regeringen har fået gennemført det seneste år, bliver mange kunstnere presset ud af deres fag og ind i andre jobs. Kunstnere er ikke finere end andre mennesker. Men de bør have arbejdsvilkår der ikke diskriminerer dem i forhold til borgere i andre jobsektorer i landet. Samfundet har brug for den gode kunst som dynamo for den økonomiske og bevidsthedsmæssige udvikling.

4. Lige adgang til kunsten
Kunsten er en afgørende del af den almene dannelse, den giver os mulighed for at se verden med flere perspektiver og at reflektere over hvordan tilværelsen er indrettet. Levende og professionel kvalitetskunst gør os til bedre borgere i et demokratisk samfund. Derfor er det vigtigt, at der er adgang for alle borgere i hele landet til professionel kvalitetskunst i alle genrer. Der bør lægges en landsdækkende strategi for kunsten i lokalsamfundene.

5. Danmarks Radio
Danmarks Radio bør igen blive en central faktor i kulturlandskabet som nyhedsformidler, som kunstformidler og som kunstproducent. For tiden foregår en afvikling af DR som public service station. Dels på grund af den ødelagte økonomi, men også fordi DR’s ledelse i denne situation har valgt først og fremmest at satse på seer- og lyttertal frem for de kvalitetsudsendelser, som ingen andre stationer kan eller vil producere. For tiden lukker man på DR programmer og afskediger medarbejdere som vinder den ene internationale pris efter den anden. Danmarks Radios høje niveau nationalt og internationalt set er opbygget gennem årtier. Når traditionen først er borte, vil det være mere end vanskeligt at bygge den op igen. Fra politisk side bør man komme DR til hjælp, dels økonomisk, dels med krav om at stationen lever langt bedre op til sin public service forpligtelse.