Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016

    

Kunststøttedebat igen, igen....

Statens Kunstfonds årsberetning er udkommet

Den 20. april blev årsberetningen for 2015 offentliggjort. Selvom der bare er gået et par år siden seneste reform og den nye Kunstfond kun har arbejdet siden januar 2014, bliver der igen sat spørgsmålstegn ved fonden og dens principper. Tildelingerne foretages af kunstfaglige udvalg og er baseret på bedømmelse af kunstnerisk kvalitet. Dette gælder selvom der under fonden er en lang række strategiske satsninger og investeringer med særlige puljer og støtteordninger.

I bestyrelsens beretning skriver fondens formand Gitte Ørskou, at man er optaget af hvordan man bedst fremmer kunsten. Bestyrelsen har i den forbindelse formuleret et ønske om at støtte det særlige: Fordi kunsten træder nye stier, skaber nye fællesskaber, bevæger sig over grænser og vækker både refleksion og debat, skal vi turde insistere på og investere i det særlige.

Man tager også fat på diskussionen om den geografiske spredning af Kunstfondens støtte. I 2014 havde 64% af ansøgerne adresse i hovedstadsområdet mens 58% af tildelingerne gik til ansøgere med adresse her. Men næsten halvdelen af hovedstadkunstnernes projekter foregår faktisk udenfor hovedstadsområdet, og bestyrelsen noterer at En meget stor del af projekterne er altså spredt ud over hele landet (og udlandet), hvilket illustrerer meget fint, at kunsten er mobil og kommer mange mennesker til gode i hele landet.Hele beretningen er på 319 sider og indeholder også beretninger fra de 12 udvalg, statistik som viser modtagernes alder, køn, bopæl og hvor aktiviteterne finder sted, samt lister over de 6.596 ansøgninger, som modtog legat- eller projektstøtte. Se beretningen her!

Kunstnernes Beskatning 2016

Hjælpen til selvangivelsen er her!

Kunstnernes Beskatning er opdateret. 2016-udgaven foreligger online på Dansk Kunstnerråds hjemmeside. Skattevejledningen henvender sig til de enkelte kunstnere, revisorer og alle andre, som beskæftiger sig med kunstneres skat. Den er skrevet af skatteadvokat Gitte Skouby i samarbejde med Kunstnerrådets skatteudvalg. Du finder den her!

Hvad tjener en kunstner?

Forslag om at udrede kunstnernes økonomiske forhold

I marts stillede SF et beslutningsforslag i folketinget om en udredning af kunstnernes økonomiske vilkår.

Mange skabende og udøvende kunstnere er udfordret økonomisk, men den seneste redegørelse for kunstnernes økonomiske vilkår er fra 1997 - og kan derfor med rette betegnes som forældet. Dansk Kunstnerråd er derfor meget positiv overfor, at der netop er blevet stillet et beslutningsforslag til Folketinget om en udredning af kunstneres sociale og økonomiske forhold. Læs beslutningsforslaget her!

Kunst og kultur på Folkemødet

Dansk Kunstnerråd er i Rosengade

Årets folkemøde finder sted 16-19 juni i Allinge på Bornholm. Dansk Kunstnerråd er igen en del af Rosengade Kunst & Kultur Live, hvor 23 kunstner- og formidlerorganisationer går sammen om et program med kulturpolitiske debatter, kunstneriske præsentationer, sjove quizzer og vidunderlige koncerter. Se mere her!

Foto: Henning Hjorth

Kulturens Telt

Der er også fokus på kulturen i havnen i Allinge

Midt i folkemylderet centralt i Allinge ved havnemolen inviterer Kulturens Telt til debatter og kulturoplevelser. I teltet vil man opleve sprudlende debatter om dramatik, musik, litteratur, ophavsret og kunstens placering og prioritering. Der krydres løbende med små kulturelle oplevelser og overraskelser, også foran på Kulturens Plads.

Kulturens Telt samler en række institutioner, organisationer og foreninger, der alle har fokus på dansk kulturliv. Hver deltager har egen råderet over teltet i ca. et par timer, og planlægger selv, hvad og hvordan man vil sætte fokus på kulturens muligheder og udfordringer. Blandt deltagerne i år er: Statens Kunstfond, DR Kultur, Koda, Danske Scenografer, Danmarks Biblioteksforening, Dansk Komponist Forening, Film- og tv-arbejderforeningen, Berlingske Kultur, Dansk Rock Samråd, World Music Denmark, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde og DJBFA / Komponister og Sangskrivere.

Kulturens Telt inviterer fortsat nye samarbejdspartnere til at deltage i teltet. For yderst beskeden betaling kan jeres organisation tilmelde sig og bruge teltet som udgangspunkt og base for Folkemødet. Kontakt Kulturens Telt - via DJBFA / Komponister og Sangskrivere: td (at) djbfa.dk eller tg (at) djbfa.dk

Kunst og kultur i integrationsprocessen?

Debatmøde på Kulturmødet på Mors 26. august

Hvad kan kunst og kultur i integrationsprocessen? Dansk Kunstnerråd lægger op til en samfundsorienteret debat med fokus på samkultur, mellemfolkelige initiativer og den værdi og evne kunsten kan have i at fremme god integration på kulturmødet på Mors. Vores debatmøde finder sted 26. august og blandt deltagerne er forfatter og initiativtager til Venligboerne København, Anne Lise Marstrand Jørgensen. Lyriker og journalist Jan Khorto, som har en syrisk baggrund, vil læse digte op. Til debatmødet er der også inviteret politikere med interesse for området.

Jan Khorto (privatfoto) og Anne Lise Marstrand Jørgensen (foto: Isak Hoffmeyer).

Rapportering til UNESCO

Implementering af konventionen om kulturel mangfoldighed

Sammen med 141 andre lande er Danmark medlem af UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed. Hvert 4. år skal landene rapportere til UNESCO om hvordan man implementerer konventionens bsstemmelser for at beskytte og fremme den kulturel mangfoldighed. Deadline for Danmark er den 30 april og Kulturministeriet, som er den ansvarlige myndighed, har i løbet af de seneste måneder indsamlet erfaringer. Dansk Kunstnerråd var blandt dem, der blev kontaktet og besvarede henvendelsen.

Der er mindre fokus på konventionen, hvis man sammenligner med seneste rapportering, og Kunstnerrådet skrev i sit svar bl.a.: Vi kan desværre konstatere, at der generelt har været mindre opmærksomhed omkring konventionen i den danske offentlighed i den seneste 4-årsperiode, og at der også sker tiltag, som er ikke fremmer, men begrænser den kulturelle mangfoldighed. Det kan bl.a. nævnes, at
- Kunstrådets interkulturelle mentorordning, en forsøgsordning, som blev administreret af Kulturstyrelsen, ikke er blevet videreført.
- Færre uddannes i fremmedsprog. En række mindre sprog bliver nedlagt på Københavns Universitet og CBS.
- CKU - Center for Kultur og Udvikling - som iværksatte kulturprojekter i 3. verden og præsenterede kunstnere fra 3. verdenslande for et dansk publikum, afvikles i 2016.


Fra vores eget område bidrog vi med beskrivelser af et par aktiviteter, som faktisk har fundet sted i de seneste år:
- Danske skønlitterære forfattere har arrangeret offentlige møder med præsentationer af herboende udenlandske forfattere og deres værker.
- Dansk Forfatterforening har afholdt offentlige møder med syriske og kurdiske poeter.
- Dansk Forfatterforening stod for en udveksling med russiske forfattere i august 2015. Bl.a. deltog de i Kulturmødet på Mors.
- Danske Populærautorer og Rosa har iværksat et tværkulturelt samarbejde mellem musikere, som bl.a. har resulteret i en koncertrække.
- Dansk Kunstnerråd afholdt i september 2014 en nordisk konference om TTIP (frihandelsaftalen USA-EU) og kulturen, hvor konventionens funktion i denne forbindelse var et hovedtema.


Forhåbentlig vil den opmærksomhed på konventionen, som rapporteringen trods alt skaber, betyde at der i 2016 og årene frem igen arbejdes strategisk med at fremme den kulturelle mangfoldighed.

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17