Rapportering til UNESCO

  

Hvordan implementerer vi konventionen om kulturel mangfoldighed?

 
Danmark er sammen med 141 andre lande medlemmer af UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed. Hvert 4. år skal den ansvarlige myndighed, Kulturministeriet, rapportere til UNESCO om hvordan man implementerer bestemmelserne i konventionen for at beskytte og fremme den kulturel mangfoldighed. Mhp at indsamle erfaringer og synspunkter kontaktede Kulturministeriet en række organisationer, herunder Dansk Kunstnerråd, for et stykke tid siden. Vi sendte følgende svar den 14. april:

I vores bidrag til den første afrapportering i 2012 bemærkede Dansk Kunstnerråd, at der var brug for en mere kontinuerlig indsats for at iværksætte og synliggøre aktiviteter ift. UNESCO-konventionen for kulturel mangfoldighed.
Vi kan desværre konstatere, at der generelt har været mindre opmærksomhed omkring konventionen i den danske offentlighed i den seneste 4-årsperiode, og at der også sker tiltag, som er ikke fremmer, men begrænser den kulturelle mangfoldighed. Det kan bl.a. nævnes, at
- Kunstrådets interkulturelle mentorordning, en forsøgsordning, som blev administreret af Kulturstyrelsen, ikke er blevet videreført.
- Færre uddannes i fremmedsprog. En række mindre sprog bliver nedlagt på Københavns Universitet og CBS.
- CKU - Center for Kultur og Udvikling - som iværksatte kulturprojekter i 3. verden og præsenterede kunstnere fra 3. verdenslande for et dansk publikum, afvikles i 2016.

I Dansk Kunstnerråd ser vi gerne, at der i 2016 og årene frem, arbejdes strategisk med at fremme den kulturelle mangfoldighed. Dette kunne bl.a. ske gennem etablering af et fælles forankret dansk kulturinstitut , som det bl.a. er blevet rejst i en kronik i Berlingske af Michael Christiansen og Christian Have, hhv. fmd. for Det Danske Kulturinstitut og kreativ direktør, Have Kommunikation.

Her er det essentielt, at et forandringsskabende kulturinstitut er NGO-baseret. I Dansk Kunstnerråd mener vi, at målsætningen bør være et kulturinstitut, som er optaget af at forbinde kulturelle tiltag nedefra og op, med tiltag og visioner for fremtidens kulturpolitik.

I perioden 2014- 2015 er der, i regi af Dansk Kunstnerråd og dets medlemsorganisationer, skabt en række tiltag, som fremhæver den kulturelle mangfoldighed med udgangspunkt i UNESCO-konventionens mål.

Vi har valgt at fokusere på fem cases/gennemførte tiltag, som alle hører til under kategorien deltagelse af civilsamfundet.


Herefter redegjorde vi kort for følgende aktiviteter, som har fundet sted i de seneste år:
-Danske skønlitterære forfatteres offentlige præsentationer af herboende udenlandske forfattere og deres værker.
- Dansk Forfatterforenings udveksling og offentlige møde med syriske og kurdiske poeter
- Dansk Forfatterforening arrangerede et besøg for russiske forfattere i august 2015. Bl.a. deltog de i Kulturmødet på Mors.
- Danske Populærautorer og Rosa har iværksat et tværkulturelt samarbejde mellem musikere, som bl.a. har resulteret i en koncertrække.
- Dansk Kunstnerråd afholdt i september 2014 en nordisk konference om TTIP (frihandelsaftalen USA-EU) og kulturen, hvor konventions funktion i denne forbindelse var et hovedtema.
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17