Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016

  

Temanummer

 

Kunstnerne byder ind

Performance med fokus på kunst og public service

Foto: Morten Elbech

Med en unik performance satte Dansk Kunstnerråd fokus på kunstens og kulturens rolle i fremtidens public service. Kulturminister Bertel Haarder og Public service-udvalget inklusive formand Connie Hedegaard var gæster ved eventet, som fandt sted i Dome of Visions den 27. januar.

En tværfaglig kunstnergruppe var samlet til lejligheden. Kristján Ingimarsson (sceneinstruktør), Jomi Massage (komponist), Merete Pryds Helle (forfatter), Jo Møller (tegner) og Charlotte Calberg (scenograf) stod for udformningen. I forestillingen medvirkede desuden Jessie Kleemann (performancekunstner), Josefine Opsahl og Katrine Grarup Elbo (musikere), Samuel Gustavsson (jonglør) og Paul Frederiksen, Jakob Knudsen Pedersen og John Andert (korsangere).Foto: Morten Elbech

Lys over land!

30 gode ord til ministeren

Performancen afsluttedes med at Merete Pryds Helle overrakte Lys over land og 29 andre nye public service ord klæbet på ølflasker til kulturminister Bertel Haarder. Han havde nemlig lovet en kasse øl til den, der kunne komme med et nyt dansk ord for public service.

Allemandsindsigt, Folkevid og Folkeviden, Kunstvidensvirket og de andre ord blev hjembragt til Kulturministeriet og er nu til rådighed for Public service-udvalget i deres fortsatte arbejde.


Foto Morten Elbech

Derfor blander vi os i debatten

Dansk Kunstnerråds oplæg til public service eventet

Hvad er public service?
Slår man begrebet op i en ordbog, så er det hurtige svar, at det handler om radio- og tv-programmer. Og handler om at sikre befolkningen et bredt udbud af programmer og tjenester - nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Spørger man de danske journalister, så fokuserer de fleste nok på, at det handler om at sikre en ordentlig, uafhængig og neutral nyhedsformidling, så befolkningen får et ordentligt grundlag at kunne deltage i samfundsdebatten på og være en del af demokratiet.

Public service er meget mere end nyheder
Vi ser public service i et større perspektiv. Public service er meget mere end nyhedsformidling. Det er nærmere en grundlæggende del af vores samfund, som vi skal værne om med den største respekt!

Vi danskere bryster os af, at vi hører til blandt verdens mest tolerante folk. At vi lytter i stedet for at dømme på forhånd. At vi så er parate til at tage stilling. Og parate til at deltage i vores samfund. Vi har et billede af, at vi som folk har denne fælles forståelse af, hvad et godt demokrati kan og skal.

Public Service handler om at sikre befolkningen nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning - således at vi fortsat har denne fælles forståelse af, hvad demokratiet kan og skal.

Kunstnerne blander sig nu i debatten
Dansk Kunstnerråd - der består af professionelle kunstnere i 24 organisationer inden for kunstens områder - blander sig derfor nu i debatten om denne vigtige opgave. Kulturministeren har nedsat et sagkyndigt udvalg, Public service-udvalget, der skal udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende år. I Dansk Kunstnerråd mener vi, at kulturministeren, kulturpolitikerne og i det hele taget politikerne på Christiansborg, har overset at public service handler om meget mere end bare om hvilken rolle nogle medier skal varetage og indrettes til at varetage.

Vi tillader os at tage definitionen af public service helt gravalvorligt. Public service-debatten bør handle om, hvordan vi sikrer,
- At befolkningen får ordentlig nyhedsformidling.
- At befolkningen får ordentlig oplysning og undervisning.
- At befolkningen får ordentlig kunst, kultur og underholdning.

Kunstens og kulturens rolle i public service
Vi er naturligvis enige i, at medierne spiller en vigtig rolle i forhold til public service. Men vi tilføjer, at det er vigtigt at holde fast i, at public service ikke blot bør handle om medier. Public service bør handle om selve de elementer, som vi er enige om er så vigtige.

Kunst og kultur er et centralt element i definitionen af public service, og det skal afspejles i lovgivningen. Kunsten og kulturen skaber rum for identifikation og fælles erkendelse, samfundsmæssig identitetsdannelse og omverdensforståelse. Kunsten bidrager til den demokratiske udvikling i samfundet og kvalificerer den demokratiske debat, der forudsætter viden, dannelse, tilgængelighed og mangfoldighed. Derfor er befolkningens lige og uhindrede adgang til kunst og kultur et helt afgørende element i forståelsen af begrebet public service.

Som kunstnere og folk i dansk kulturliv har vi derfor nu taget skridt til, at dette også bør være en synlig del af debatten om, hvordan vi sikrer public service begrebet en central placering i vores samfundsliv - og herunder i vores medier - fremover.

Direkte signal til Public service-udvalget og til Kulturministeren
Kulturministerens Public service-udvalg består af ti kendte og respekterede mediefolk - der alle har mere eller mindre fokus på nyhedsproduktionen og medier. Så meget desto mere er der grund til at sige, at public service-debatten nu ikke må løbe af sporet og kun handle om medier og nyhedsproduktion. Public service debatten må handle om hvordan vi sikrer alle vigtige elementer - og hvordan vi sikrer, at de når ud til befolkningen i hele landet - så vi også i fremtiden kan bryste os af at være et demokratisk samfund med gode fælles værdier!


Foto: Morten Elbech

Visioner og kunst i public service

Video fra Kunstnerrådet

For at sætte yderligere fokus på kunst og kultur i public service fik Dansk Kunstnerråd produceret en video, hvor syv kunstnere udtaler sig om public service. De taler om kunstens rolle, og om den betydning public service har i samfundet.

Der er en tendens til at opfatte public service som ren nyhedsformidling. Kunstnerne ser den i et større perspektiv. Kunst handler blandt andet om identitetsdannelse, sammenhængskraft og omverdensforståelse.

I videoen, som er produceret af Falkeblegvad, medvirker Christina Rosendahl, Frans Rasmussen, Halfdan E, Kasper Eistrup, Lone Hørslev, Martin Bigum og Morten Pape. Find videoen her!

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17