TTIP og kulturen

  

Hvad betyder Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for kulturområdet?

 
English version below!

70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de pågående forhandlinger om en frihandelsaftale mellem USA og EU ved de nordiske kunstnerråds konference i København den 1. september.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen indledte med et ønske om at mane ”dæmonerne om at TTIP vil begrænse mulighederne for statslig film- og kulturstøtte” i jorden. Han pointerede i stedet forventningerne til at en kommende frihandelsaftale vil skabe vækst og job på begge sider af Atlanten.

Tarja Cronberg, grøn finlandsk EU-parlamentariker indtil i juli, manede til gengæld om forsigtighed. Hun påpegede at mens ”audiovisuelle tjenesteydelser” indtil videre er uden for mandatet, er der uklarhed om andre kulturområder, og der er ingen entydige definitioner af kultur i denne forbindelse. Den manglende transparens omkring forhandlingerne - såvel mandat som forløb - forstærker usikkerheden.

Ségolène Bunel fra den franske koalition for kulturel diversitet talte om den kulturelle undtagelse i handelsaftaler og -forhandlinger. I 90’erne opererede man med en positivliste - dvs. man nævnte hvad der skulle indgå i en aftale - mens man i TTIP vil bruge en negativliste, og det betyder at alt, som ikke er klart undtaget, er med. Denne metode stiller store krav når det drejer sig om at fremtidssikre en eventuel undtagelse.

Ophavsretsadvokat Peter Schønning forklarede forskellen på den angelsaksiske copyright og den europæiske ophavsret, hvor ”droit moral” er væsentlig. En gensidig aftale burde forudsætte at USA også respekterer skabernes moralske rettigheder, men vi ved ikke hvordan den ny EU-kommission ser på rettigheder og hvad de vil prioritere i forhandlingerne. Han påpegede endvidere at EU er forpligtet af UNESCO-konventionen for kulturel mangfoldighed, selvom USA ikke er det.

Ludwig Laher, forfatter og medlem af Østrigs UNESCO-kommission beskrev konventionen for kulturel diversitet og gav eksempler på hvordan kulturområdet kan tage den i brug i forskellige sammenhænge, bl.a. for at sikre at civilsamfundet bliver hørt.

Håkan Bjerking, svensk filminstruktør og præsident for den europæiske instruktørsammenslutning FERA, gav eksempler på det politisk hårdere klima i Europa, og opfordrede til at man påtager sig et ansvar for at sikre demokratiske og åbne samfund, som også er bæredygtige.

Læs Kay Xander Mellish' referat!

Videooptagelser fra alle taler, samt en indlæg fra EBU-repræsentanterne Guenaëlle Collet og Pascal Albrechtkirchinger, ses her:


Mere om konferencens baggrund, program og talere kan læses her.


Konferencen blev arrangeret af Dansk Kunstnerråd, Forum Artis Finland, BIL, Island, Kunstnernettverket, Norge og KLYS, Sverige, med støtte fra Kulturkontakt Nord og Nordisk Kulturfond

English version

The TTIP and culture

How would the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) affect culture?


Seventy participants from 10 countries discussed the position of culture and the media in the ongoing negotiations on a free-trade agreement between the United States and the European Union at the TTIP and Culture Conference held by the five Nordic artists’ councils in Copenhagen, Denmark on 1 September.

Mogens Jensen, Denmark’s Minister for Trade and Development Cooperation, began by expressing the desire to bust “the myth that the TTIP will limit the possibility of providing state support for films and other cultural products”. He indicated instead that a future free-trade agreement would be expected to create economic growth and jobs on both sides of the Atlantic.

In contrast, Tarja Cronberg, Member of the European Parliament for the Finnish Green Party until July 2014, urged caution. She mentioned that, whereas “audiovisual services” are so far excluded from the mandate, there is uncertainty about other cultural fields, and culture has not been clearly defined in this connection. The lack of transparency surrounding the negotiations, both the mandate and the progress of the negotiations, enhances the uncertainty.

Ségolène Bunel, European affairs officer at Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, the leading organization of the French Coalition for Cultural Diversity, spoke about the cultural exception in trade agreements and negotiations. In the 1990s, negotiators operated with a positive list of what would be included in an agreement, whereas TTIP uses a negative list, which means that everything that is not explicitly excluded is included. This method presents great challenges in ensuring that any exception is maintained in the future.

Peter Schønning, an attorney and a leading expert in copyright in Denmark, explained the difference between the Anglo-Saxon copyright and the European copyright, in which the moral rights of the creator are important. A mutual agreement should ensure that the United States also respects the moral rights of creators, but the views of the new European Commission on copyright and their priorities in the negotiations are not yet known. He further said that the European Union is bound by the UNESCO 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions but the United States is not.

Ludwig Laher, an Austrian novelist, poet and essayist and a member of the Austrian Commission for UNESCO, described the UNESCO 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions and gave examples of how the cultural sector can use the Convention in various contexts, including ensuring that the voices of civil society are heard.

Håkan Bjerking, a Swedish director, producer and writer who is Chair of the Federation of European Film Directors, gave examples of the politically rougher climate in Europe and urged taking responsibility for ensuring a democratic and open society that is sustainable.

Read the report of the Conference by Kay Xander Mellish. You find video excerpts from the speeches above.

The background, programme and speakers of the Conference are described here. (You have to click on the links to find the English texts.)

The Conference was organized by the Council of Danish Artists; Forum Artis, Finland; the Federation of Icelandic Artists (BIL); Kunstnernettverket, Norway; and KLYS – the Swedish Council of Artists, with support from Nordic Culture Point and the Nordic Culture Fund.
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17