Folkeskolereformen

  

Høringssvar om lovforslaget

 
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. september:

Høring over forslag til lov om ændring af folkeskoleloven og forskellige andre love

Dansk Kunstnerråd skal hermed tillade sig at give følgende bemærkninger til forslaget om lovændringer i forbindelse med folkeskolereformen.

Der kan siges mange pæne ting om lovforslaget. Ikke desto mindre må Dansk Kunstnerråd udtrykke sin stærke skuffelse over, at de kreative fag ikke får et væsentligt stærkere løft i forslaget, end det er tilfældet.

Både undervisningsminister Christine Antorini og kulturminister Marianne Jelved har fremhævet, at der sker et løft af de kreative fag, og de henviser begge til at timetallet i musik forøges med én time om ugen i 1. og 5. klasse, samt at de såkaldte understøttende undervisningstimer vil kunne anvendes til bl.a. de kreative fag. Tillige henviser de to ministre til, at folkeskolerne og de kommunale kulturskoler forpligtes til gensidigt samarbejde.

I begge tilfælde kan man tale om en forbedring set i forhold til den gældende praksis, men noget substantielt løft er det nu ikke.

Politisk har det ellers ikke skortet på begejstring og verbal opbakning til de kreative fag gennem de sidste par år. Utallige konferencer har igen og igen konkluderet nødvendigheden for en opgradering af de kreative fag.

Konklusionen har været klar: Kreative fag styrker elevernes generelle indlæringsevne, og former mennesker, der tænker kreativt og arbejdsmæssigt tør søge resultater, der ikke er angivet i en facitliste på forhånd. Det er arbejdsprocesser, der er karakteristiske for kunstnerisk arbejde, og de kan trænes i de kreative fag. Det er også kompetencer, som er nødvendige for dansk konkurrenceevne og arbejdsmarked i fremtiden.

Når man ser på den vægt forslaget lægger på idræt, bevægelse og motion, fornemmer man en vision og en politisk vilje til at styrke børnenes fysiske trivsel og kapacitet. Den fysiske aktivitet er båndlagt i understøttende undervisning i et omfang, så alle elever får én times bevægelse hver eneste dag. Det kan vi kun hilse velkomment.

Men når det gælder de kreative fag kan den enkelte skole eller kommune iflg. forslaget lige så godt vælge andre aktiviteter. Der sættes ikke faste rammer. Og det styrker bestemt ikke, når det i forslaget formuleres: De praktiske/musiske fag skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, herunder særligt dansk og matematik.

Man forstår at billedkunst, musik, drama og håndværk og design ikke har selvstændig værdi, men blot tjener til at bakke de andre fag op.

Dansk Kunstnerråd skal konkret foreslå, at de kreative fag gøres obligatoriske også efter 5. - 6. klasse. At der fremvises samme politiske handlekraft og vision for en styrkelse af fremtidens arbejdsmarkeds kreative og mentale kapacitet, som for den fysiske aktivitet.

De kreative fag har selvstændig værdi, dels fordi de som tidligere nævnt kan fremtidssikre det danske arbejdsmarkeds behov, dels fordi de skaber kompetente elever. Mennesker som har noget at leve for – ud over noget at leve af.

Henrik Petersen,
formand for Dansk Kunstnerråd
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17