EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne

  

Kunstnerrådet opfordrer regeringen til at arbejde for "den kulturelle undtagelse"

 
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og Kulturminister Marianne Jelved vedrørende EUs mandat i de kommende forhandlinger med USA om en frihandelsaftale. Brevet følger her:

Kære Pia Olsen Dyhr og Marianne Jelved

Dansk Kunstnerråd er blevet opmærksom på, at der i EU-Kommissionen og i visse EU-medlemsstater arbejdes for at kultur og den audiovisuelle sektor kommer til at indgå i den frihandelsaftale, som EU-Kommissionen og USA snart vil indlede forhandlinger om, den såkaldte Trans Atlantic Free Trade Agreement (TAFTA).

Dansk Kunstnerråd vil på det kraftigste advare imod, at kultur og film omfattes af nye forpligtelser efter TAFTA. Særlig vigtigt er det, at amerikansk filmproduktion ikke via principper om “mestbegunstigelse” eller “markedsadgang på lige vilkår” m.v. får adgang til europæiske og nationale støtteordninger som f.eks. den danske konsulentordning for spille-, kort- og dokumentarfilm, samt ikke mindst den unikke talentudviklingsordning “New Danish Screen”, der jo netop er skabt for at støtte talentudvikling i vores lokale kulturproduktion.

Dansk kulturproduktion har i kraft af vores mindre sprogområde særlige udfordringer ved at eksistere på rent kommercielle vilkår, og Dansk Kunstnerråd finder det af væsentlig kulturpolitisk betydning, at støtte også kan gives til skabelse af kunst for kunstens egen skyld, uden hensyn til generelle kommercielle vilkår.

Dansk Kunstnerråd peger i den forbindelse på de forpligtelser EU og Danmark har påtaget sig ved ratifikationen af UNESCOs konvention til beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed, herunder forpligtelsen efter konventionens Artikel 20 til ikke at lade UNESCO-konventionens principper vige for andre internationale aftaler - f.eks. handelsaftaler.

Vi skal anmode den danske regering om at arbejde for at der i TAFTA specifikt nævnes at de kulturelle og audiovisuelle områder er unddraget traktatens bestemmelser.

Vi stiller os gerne til rådighed for et møde, hvis man ønsker synspunktet uddybet.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen,
formand


Der er lignende henvendelser fra til regeringerne i flere andre europæiske lande fra kunst- og kulturområdet, ligesom sagen p.t. er på Europaparlamentets dagsorden.
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17