Udtryksfrihed

  

af Henrik Petersen

 
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine Winkel Holm skal også være velkommen til at dele sine synspunkter med offentligheden.
Men når hun som bestyrelsesmedlem i DR direkte kontakter en ansat i DR – samtidig med at hun er næstformand i Trykkefrihedsselskabet – angående et interview, hvori formanden for Trykkefrihedsselskabet føler sig dårligt behandlet, er der sat mange principper i spil. Og det uanset om hun blot forhører sig eller direkte fremsætter en kritik.

Princippet om habilitet er helt åbenlyst i spil, men hvad der måske er farligere er, at det er princippet om armslængde også.
Nu er det i det hele taget, uanset hvor det foregår, et brud på god bestyrelsespraksis, at bestyrelsesmedlemmer intervenerer i dialogen mellem ansatte og ledelse.
Her drejer det sig imidlertid om en statsejet medievirksomhed, og så kan man sandelig blive bekymret, hvis politisk valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan holde den fornødne afstand til de ansatte journalister.
Det ville ikke se godt ud, hvis de politisk udpegede kontrollanter kunne bestemme, hvad der kan vises i et statsejet nyhedsmedie.

Det undrer så meget mere, at en næstformand for Trykkefrihedsselskabet skulle forsøge at sætte grænser for hvilke spørgsmål, der kan stilles i det offentlige rum.
Da det åbenbart er blevet almindeligt for politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer at kontakte DRs medarbejdere direkte, vil det klæde de politiske partier at udtrykke sin støtte til armslængdeprincippet og betone, at det også gælder DR.

Henrik Petersen er formand for Dansk Kunstnerråd.

Kommentaren blev bragt som læserbrev i Berlingske den 28. marts.
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17