Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond

  

Op til førstebehandlingen af lovforslaget om Statens Kunstfond den 24. januar har Dansk Kunstnerråd skrevet til kulturministeren og de kulturpolitiske ordførere

 
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen Arbo-Bæhr, Lars Barfoed, Marlene Borst Hansen, Michael Aastrup Jensen, Mogens Jensen og Ole Sohn:

Kære Kulturminister Marianne Jelved, kære Kulturpolitiske ordførere

I forlængelse af høringen over Forslag til lov om Statens Kunstfond og i forbindelse med 1. behandling af det endelige lovforslag på torsdag d. 24. januar, skal jeg på vegne af de professionelle kunstneres organisationer bede Ministeren og partiernes ordførere endnu en gang overveje et enkelt punkt, som bekymrer os alle.

Det drejer sig om bemærkningerne til § 8 stk. 6, hvoraf det fremgår:
”...at fonden fremover, ud over som hidtil at offentliggøre navnene på modtagere af kunststøtte, også offentliggør navne på alle ansøgere til kunststøtten.”

Vi er tilhængere af åbenhed og gennemskuelighed, og vi er helt på det rene med, at det til enhver tid vil være muligt at begære aktindsigt, hvorved disse oplysninger kan skaffes til veje, men netop af den grund finder vi det ganske unødvendigt at samtlige ansøgernavne automatisk skal offentliggøres.

For mange professionelle kunstnere i Danmark er det nødvendigt at supplere indtægter fra kunstnerisk arbejde med lønarbejde i forskellige former for ansættelsesforhold.
En kunstner som fx. har ansøgt om et treårigt arbejdslegat og hvis navn bliver offentliggjort uden at have modtaget legatet, vil blive uheldigt stillet i forholdet til en arbejdsgiver, som derved får indsigt i den ansattes hensigt om evt. at fratræde stillingen til fordel for at beskæftige sig fuldtid med kunstnerisk arbejde.
Helt parallelt vil der kunne være store komplikationer forbundet med at en enkelt part i et etableret kunstnerisk partnerskab søger midler til at arbejde i andre sammenhænge. F.eks. hvis den ene part i et meget populært musikalsk ensemble ønskede at undersøge muligheden for at finde nye kunstneriske veje på egen hånd.
Det svarer til, at en ansøger til en stilling skulle være forpligtet til at oplyse sin nuværende arbejdsgiver om, at man søger andet arbejde. Det er en situation, som næppe nogen ville finde acceptabel på det almindelige arbejdsmarked.

Når kunstnere skal finansiere projekter, vil man oftest både søge støtte hos Statens Kunstfond og tillige hos private fonde og sponsorer.
Det er helt almindeligt at et positivt tilsagn fra staten forøger kunstnerens mulighed for at supplere finansieringen fra private fonde. Modsat forringer afslag fra staten kunstnerens chancer hos de private fonde.

Vi frygter, at følgen af de – i realiteten – offentlige afslag på sigt vil blive, at diversiteten af projekter der opnår støtte vil blive mindre, hvilket vil være til skade for mangfoldigheden i det danske kunstliv, og vi frygter at kvalificerede og kompetente kunstnere i visse tilfælde vil afholde sig fra at søge.

Vi er klar over, at lovforslagets udformning hviler på et bredt politisk forlig, og at det derfor er forbundet med en del besværligheder at ændre det. Dog vil vi indtrængende opfordre samtlige parter til at genoverveje dette ene punkt - i lyset af de gener det afstedkommer for kunstnerne - og i lyset af at oplysningerne vil være tilgængelige ved aktindsigt.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Formand for Dansk Kunstnerråd
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17