Bevar de livsvarige ydelser til kunstnere!

  

af Henrik Petersen

 
Politiken forsvarer i lørdagsavisen de livsvarige ydelser til 275 af landets kunstnere.
Som formand for Dansk Kunstnerråd, der er paraplyorganisation for danske kunstnere, kan man kun være enig i, at det er forargeligt, hvis det virkelig er simpel politisk populisme, der bringer en uvurderlig og nyttig kunststøtteordning i fare.
Der er måske grund til at minde politikerne om, at en undersøgelse sidste sommer viste, at 68 % af danskerne bakker op om kunststøtten og dens omfang.

Selvfølgelig er pengene vigtige for de kunstnere, der får tildelt en livsvarig ydelse, men det drejer sig også om andet end penge.

Godt halvdelen af modtagerne (52,7 %) tjener under 198.100 kr. om året – nogen endda langt mindre – og nogen uden udsigt til nogensinde at få en rimelig indtægt, selv med høj kunstnerisk anerkendelse og folkelig bevågenhed.
Det er vigtigt at forstå, at de ca. 12.785 kr. om måneden, som er den maksimale ydelse, ikke bare opnås, fordi man har gennemgået en af statens kunstneriske uddannelser. Den tildeles kunstnere, der ofte har arbejdet i mange år med ekstremt svingende indtægter og som allerede er blevet anerkendt som væsentlige på sit område.
Man kan ikke leve fedt af 12.785 kr. om måneden, men det betyder for mange, at de tænker, nu er der et fundament, så det begynder at ligne noget, man kan leve med.

Lige så vigtig som pengene er anerkendelsen.
Frit oversat: Den danske stat anser ens kunstneriske produktion for så betydningsfuld, at den vil fremme, at man arbejder som kunstner.
Det har kontant betydning for en billedkunstner, keramiker eller tekstilkunstner, der forsøger at gøre udenlandske kuratorer interesserede i at medtage sine værker på udstillinger, og det har betydning for en forfatter eller komponist, når hun forsøger at gøre en forlægger interesseret i sit værk med henblik på udgivelse i et andet land.

At få den livsvarige ydelse er en hæder, og det fine ved den ordning er, at den ikke skelner mellem dem, der kan tjene mange penge, og de ”stakkels” brødløse kunstnere.
At give de fattige nogen penge og de rige en medalje vil skabe skel. Det vil reducere ordningen til en social foranstaltning og fjerner prestigen.
For min skyld kan man godt beskære ydelsen for de veltjenende kunstnere mere end i dag, hvis man synes, det er for meget at hædre en succesrig kunstner med månedlige 1400 kr.
Men det hører til regnestykket, at af de 27,5 mio. kr. - der budgetteres til hele ordningen – går ca. 1,2 mio. kr. til kunstnere med høje indtægter, selvom de udgør hele 26,3 % af modtagerne.
I øvrigt tjener de formentligt selv så meget, at over halvdelen kommer tilbage til staten i skat.

Det er småpenge, bliver det ofte sagt i denne debat. Men selv om 27,5 mio. kr. er små penge i statsbudgettet, er det betydningsfulde penge for kunstnerne.
Liebstrapporten anbefalede at udbygge ordningen, og kunstnerorganisationerne bakkede entydigt op om denne anbefaling. Det er mærkværdigt, at vi i den politiske proces pludselig har fået den modsatte dagsorden.

De livsvarige ydelser anerkender 275 danske kunstnere som værdifulde bidragsydere til det danske samfund og danskernes tilværelse.
Teknikken i ordningen sikrer, at mange får et betydningsfuldt bidrag til et økonomisk ikke særligt attraktivt liv, at ingen forgyldes uanstændigt, og at alle bliver anerkendt på lige fod.
Bevar dem.

Henrik Petersen
Formand, Dansk Kunstnerråd

Indlægget blev bragt i Politiken den 3. juni.
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17