E-indberetninger

  

Risiko for problemer når indberetningerne til SKAT bliver brugt af a-kasser og sociale myndigheder

 
For at gøre opmærksom på problemerne har Dansk Kunstnerråd henvendt sig til Skatteminister Thor Møger Pedersen, med kopi til bl.a. Beskæftigelses- og Kulturministrene. Her følger brevet:


Vedr. elektronisk indberetning af indkomst

Arbejdsgivere skal indberette udbetalt løn og honorarer til E-indkomstregistret, hvorefter oplysningerne automatisk indgår i den enkelte skatteyders skatteberegning. Siden maj 2011 har også A-kasserne haft adgang til (dele af) oplysningerne til brug for beregning af dagpenge og kontrol af dagpengemodtagernes egne indberetninger. Andre myndigheder bruger også oplysningerne, fx til beregning af sygedagpenge.

Dansk Kunstnerråd repræsenterer ca. 18.000 kunstnere, og vi anslår, at op imod 2/3 af vores medlemmer vil risikere at opleve problemer i forbindelse med indberetning af indkomstforhold til registret. Vi antager at konsulenter og freelancere i mange andre brancher deler vores erfaringer, ligesom vi må formode at problemerne resulterer i omfattende tidsspilde og fejlbehandling af sager, til gene for både løn- og honorarmodtagere såvel som administration.

Problemerne viser sig især på tre områder:
• Arbejdsgiverne indberetter ofte forkert, fordi de ikke har fået tilstrækkeligt præcise instrukser fra Skat, især hvad angår freelancere og honorarmodtagere. Eksempel: A-kassen har brug for at kende antallet af arbejdstimer, men et teater indberetter 40 timer, hvor der reelt er tale om 40 forestillinger. En forestilling kan meget vel kun have en varighed af 1 time, men den faktiske arbejdstid for skuespilleren vil altid være længere - dvs. der reelt er tale om et betydeligt højere timetal. Det har konsekvenser for medlemmets dagpengeberegning.
• Rettighedsindtægter kan ikke indberettes i et separat felt. Derfor bliver ikke-arbejdsafhængige indtægter i nogle tilfælde lagt sammen med løn, selv om de bør behandles forskelligt i dagpengesystemet. Det kan samtidig få afledte konsekvenser for beregning af andre sociale ydelser, som fx boligsikring, folkepension og friplads i daginstitution.
• Når arbejdsgiverne indberetter forkert, er det vanskeligt at rette. Den enkelte løn- eller honorarmodtager skal kontakte arbejdsgiveren og bede om en rettelse. Først når arbejdsgiveren indberetter rettelsen, kan evt. ændrede beregninger for dagpenge eller sociale ydelser korrigeres.

Vi vil, såfremt det ønskes, kunne fremsende eksempler, som dokumenterer
• hvordan arbejdsgiverne indberetter forkert.
• at A-kasser og myndigheder ikke umiddelbart har mulighed for at skelne mellem løn/honorar og rettighedsindtægter, og at det ikke altid er muligt at se alle de relevante oplysninger.
• og at sammenlægningen af rettighedsindtægter med løn og honorar har ført til, at sygedagpenge blev tilbageholdt, alene fordi kommunen ikke har mulighed for at skelne. Det skyldes mangler i Skats system.

Vi skal opfordre til at Skatteministeriet tager initiativ til at ændre E-indkomstregistrets indberetningsskema og at man videreudvikler systemet i samarbejde med brugerne.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen
Formand

Cc:
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen
Kulturminister Uffe Elbæk
FTF-A
Artisternes A-kasse
Journalisternes A-kasse
Magistrenes A-kasse
A-kassernes Samvirke
Pensionsstyrelsen
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17