Teaterlovshøring

  

Følgende svar blev sendt til Kulturministeriet 21. november

 
Dansk Kunstnerråds høringssvar til forslag til lov om ændring af Teaterloven samt 3 bekendtgørelser

Idet vi takker for henvendelsen om høringssvar, skal Dansk Kunstnerråd tillade sig at gøre følgende bemærkninger til forslaget:

Vi beklager at landsdelsscenerne, Folketeatret og Den Jyske Opera ikke længere nævnes specifikt i lovteksten. Vi bemærker os yderligere, at der lægges op til, at flere teatre vil kunne oppebære tilskud under Kapitel 3.
Vi skal stærkt anbefale at kredsen af tilskudsmodtagere ikke udvides uden at finanslovsbevillingen udvikler sig tilsvarende, og set i det lys ville vi foretrække, at områderne bevarer hver sit kapitel.

Kunstnerrådet bifalder, at der tillægges de enkelte teatre i Det Københavnske Teatersamarbejde større selvstændighed.

Kunstnerrådet hilser det ligeledes velkomment, at der nu bliver mulighed for at forhøje maksimumsgrænsen for størrelsen af det tilskud til et egnsteater, som kommunen kan få statslig refusion af.

Til gengæld er vi ikke uden videre begejstrede for at Egnsteater-konsulentordningen nedlægges, samtidigt med at Kunstrådets muligheder for at vurdere statstilskuddets rimelighed fjernes. Vi er opmærksomme på, at det stadig er Kunstrådet, der afgør om et egnsteater kan anses for professionelt producerende, men vi vil anbefale, at egnsteatrenes virksomhed ikke udelukkende gøres til et regionalt spørgsmål.

Kunstnerrådet bifalder, at der med ændringen af § 18 åbnes mulighed for, at der kan etableres samarbejder mellem store og små/mellemstore teatre. Vi anbefaler dog stærkt, at udviklingen som følge af denne ændring er til stadig vurdering. Det er vigtigt at understrege sidste punktum i lovforslagets bemærkninger ”Til nr. 20”, at ”Det vil fortsat ikke være hensigten, at Statens Kunstråd kan yde direkte støtte til de store teatre”.

Endelig skal vi afsluttende gøre opmærksom på, at vi beklager, at der med denne revision ikke er blevet plads til at vende tilbage til 50% statsrefusion af egnsteaterbevillinger, ligesom der heller ikke er blevet plads til den stærkt nødvendige ”åbne scene” i København.
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17