Nordiske Kunstnerråd skriver til Nordisk Råd

  

Henvendelse til parlamentarikerne i Kultur- og Uddannelsesudvalg

 
Sendt den 28. oktober til Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg:

Kunstnerrådene i Danmark, Finland, Færøerne, Island, Sameland og Sverige, som hver især samler sit lands organisationer for professionelle kunstnere, har gennem en årrække samarbejdet om kulturpolitiske spørgsmål. Ved vores seneste møde i september, kunne vi også hilse en repræsentant for det nyetablerede Kunstnernettverket fra Norge velkommen. (For flere oplysninger om de enkelte kunstnerråd, se bilag!)

De Nordiske Kunstnerråd udveksler informationer og erfaringer fra vores nationale virksomheder, og vi drøfter nordiske, europæiske og globale spørgsmål, som vi også udtaler os om i fællesskab, når vi finder det relevant.

Et meget væsentligt spørgsmål for os er det nordiske kultursamarbejde, der jo blev gennemgribende reformeret i 2007, og som fortsat er til drøftelse - heldigvis - for vi mener ikke, at den nuværende form er optimal, hverken for kunstnerne eller for den nordiske samhørighed, som må være dets væsentligste formål.

Bl.a. derfor søgte vi sidste efterår foretræde for de nordiske kulturministre - men blev i stedet inviteret til et møde med den nordiske embedsmandskomité (EK-K) i Helsinki den 22. september. Her præsenterede vi nogle synspunkter på Kunst- og Mobilitetsprogrammerne og på dialogen med kulturlivet, som vi også kort vil omtale her.

De Nordiske Kunstnerråd er tilfredse med, at armlængdeprincippet bliver brugt i forbindelse med uddelingen af midler, men vi ønsker transparens og afklaring om, hvem der udpeger de sagkyndige. I Island blev det islandske kunstnerråd BIL bedt om at nominere kandidater i 2007, men i 2010, da komitéen skulle udskiftes, blev de ikke spurgt. I de andre lande er kunstnerorganisationerne ikke blevet inddraget overhovedet, selvom de bliver det i forbindelse med nationale udpegninger. Vi mener, at De Nordiske Kunstnerråd bør inddrages i denne proces.

Vi konstaterer også, at sagkyndigkomitéerne samles meget sjældent, og at medlemmerne derfor har få muligheder for at diskutere prioriteringer og svært ved at have overblik over det samlede ansøgerfelt - et overblik som embedsmændene i Kulturkontakt Nord derfor bliver alene om at have, hvilket hverken er ønskeligt eller hensigtsmæssigt.

De Nordiske Kunstnerråd er også bekymret over den mangel på langsigtethed og kontinuitet, som hele samarbejdet er karakteriseret af. Programmerne har korte tidsrammer. Der kommer nye prioriteringer - f.eks. børn og unge, kulturel mangfoldighed og kulturarv i Kunstprogrammet i 2010-12. Veletablerede samarbejder kan ikke opnå støtte, mens der gives netværksstøtte til nye initiativer, som ikke bare skal formulere deres projekter, men også genopfinde rammerne hver gang.

Det undrer os også, at man har åbnet mulighed for amatører at ansøge om midler i Kunstprogrammet. Det er helt i orden at amatører og frivillige også får del i midlerne, men kasserne bør ikke blandes sammen, og burde vel også vokse i takt med opgaverne.

Flere af disse punkter var også blandt rekommandationerne fra Nordisk Råds høring om reformen i april 2009 i København, men er ikke efterfølgende blevet fulgt.

Bl.a. derfor efterlyser vi dialog, at de Nordiske Kunstnerråd og andre centrale aktører bliver inddraget - og at vores synspunkter bliver taget alvorligt. Nordisk Kulturforum burde kunne være et værktøj for denne dialog, men det forudsætter større åbenhed i planlægningen, omkring valg af temaer, hvem der kan deltage mv.

Vi er vel vidende om, at det nordiske kulturbudget er presset - og bl.a. derfor undrer det os, at man ikke i højere grad tager til vare på det store engagement for Norden, som faktisk eksisterer i civilssamfundet. bl.a. hos os i De Nordiske Kunstnerråd.

Vi kan se på dagsordenen for Nordisk Råds session i næste uge, at der på baggrund af Ministerrådets evaluering af reformen foreslås en ændring - en sammenlægning af Kulturkontakt Nord og Nordens Institut i Finland. Så vidt vi kan se, er deres eneste fællesnævner beliggenheden i Helsinki - og vi er forundrede over, at man med uændret virksomhed på 2 adresser forventer at kunne spare ressourcer af betydning.

De Nordiske Kunstnerråd vil som sagt fortsat følge det nordiske kultursamarbejde tæt, og vil til enhver tid være rede til at drøfte det med Kultur- og Uddannelsesudvalget og/eller dets medlemmer. Vi kan også allerede nu meddele, at det finske kunstnerråd Forum Artis forbereder en nordisk konference 13.-14. september som en del af Helsinkis program som designhovedstad 2012.

Med venlig hilsen

Henrik Petersen, formand, Dansk Kunstnerråd
Ilkka Niemeläinen, formand, Forum Artis, Finland
Oddfridur Rasmussen, formand, LISA, Færøerne
Kolbrún Halldórsdóttir, formand, BIL, Island
Hauk Heierdahl, formand, Norsk Skuespillerforbund
Brita Kåven, generalsekretær, Sami Daiddarraddi, Sameland
Anna Söderbäck, formand, KLYS, Sverige
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17