Input til Kunststøtteudvalget

  

10 anbefalinger til Ministerudvalget, som p.t. undersøger behovet for en modernisering af kunststøttestrukturen.

 
1.
Det to-strengede kunststøttesystem med Kunstråd og Kunstfond plus to
repræsentantskaber skal bibeholdes for at sikre bredde i repræsentation samt ved udpegning til råd og fagudvalg.
Statens Kunstfond sikrer, med uddelingen af arbejdslegater, den skabende kunstner mulighed for fri kunstnerisk grundforskning i de faser af det kunstneriske arbejde, der ikke umiddelbart er forbundet med en indtægt.
Statens Kunstråd sikrer bl.a gennemførelse af konkrete projekter og er rettet mod både udøvende og skabende kunstnere samt kunst og kulturinstitutioner. De forskellige funktioner af de to strenge i kunststøttesystemet afspejles i udpegningen til repræsentantskaberne, som derfor bør opretholdes.

2.
Dialogen mellem det politiske og kunstfaglige niveau fastholdes og styrkes i repræsentantskaberne. Repræsentantskaberne er et unikt forum for mødet
mellem det kunstneriske og det politiske felt. Dialogen i repræsentantskaberne skal sikre den nødvendige udvikling af kunststøtten og kulturpolitikken.

3.
Armslængden i Statens Kunstfond og Statens Kunstråd skal opretholdes.
Armslængden sikrer at kunststøtten uddeles efter kunstfaglige kriterier og ikke efter politiske eller andre kriterier.

4.
De kunstfaglige kompetencer i hele Kunststyrelsen skal sikres en fortsat positiv udvikling ved sekretariatsbetjeningen i faglige centre af Råd og fagudvalg.
Fagcentrene skal bevares således, at alt vedrørende een kunstart behandles i dets eget center. Den uddelende kompetence skal altid ligge i de kunstfaglige udvalg.

5.
Kunststøtten skal være dækkende for de aktuelle kunstneriske praksisformer.
Der er derfor behov for et fagudvalg for tværkunstneriske kunstformer. Til
et sådant udvalg skal der udpeges kunstfaglige repræsentanter, som har
særlig indsigt i tværkunstneriske praksisformer og udtryk.

6.
Forskelligheden i de enkelte kunstneriske fags forhold skal respekteres.
De enkelte kunstarter bør fortsat være lovmæssigt og bevillingsmæssigt
afgrænsede. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at samle de mangfoldige
kunstformer i en bred rammelov. Snarere bør det revurderes om man ikke
fremover skal decentralisere og øge uafhængigheden for de enkelte
kunstområder. Både fagligt og administrativt.

7.
Kunststøtten til de enkelte kunstområder skal fortsat øremærkes fra politisk hold, således at fagudvalgenes respektive rådighedssum fastlægges i finansloven.

8.
De eksisterende habilitetsbestemmelser, som anvendes under kunstrådslov
og kunstfondslov fungerer godt, som de foreligger.
Herunder at habilitet er sikret med den nuværende regel om at ansøgninger,
hvor udvalgsmedlemmer indgår i et projekt, behandles udenfor udvalget.
Men det er en uheldig sideeffekt, at udvalgsmedlemmer har forringede
arbejds- og støttemuligheder i deres funktionsperiode. Ikke mindst gælder dette for
kunstnere, der i hele deres liv lever på free-lance basis. Dette bør løses
gennem en bedre honorering af udvalgsarbejdet.

9.
Det skal være muligt at oprette særskilte internationale udvalg for flere
kunstområder i lighed med det internationale udvalg for billedkunst.

10.
Kompetenceforholdet mellem Kunstrådet og fagudvalgene bør ændres til
fordel for fagudvalgene: Dvs. at de enkelte fagudvalg fremover gives fuld
bevillingskompetence for egne midler samt at fagudvalgene tillige gives den
endelige kompetence til at beslutte handlingsplaner på deres fagområde.
Det bør overvejes at ændre strukturen omkring Kunstrådet og udvalgene, så dette afspejles bedre.


Dansk Kunstnerråd 19. maj
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17