Nationalt kontaktpunkt for UNESCO-konventionen

  

Der skal etableres nationale kontaktpunkter for UNESCO-konventionen for kulturel mangfoldighed. I den anledning sendte Dansk Kunstnerråd et forslag til Kulturministeren den 30. marts 2011

 
Et nationalt kontaktpunkt for UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed

Konventionens styregruppe "Intergovernmental Committee" besluttede ved deres møde i december, at de deltagende lande skal oprette et nationalt kontaktpunkt mhp på at indsamle information om implementeringsprocessen og at rapportere til UNESCO om udviklingen mindst hvert 4 år. Kontaktpunktet kan etableres i statsligt eller i civilsamfunds regi, eller i en kombination.

Dansk Kunstnerråds Implementeringsgruppe, som følger implementerings-processen både på nationalt og internationalt niveau, vil hermed foreslå at vi i Danmark overvejer den model, som blev etableret i Østrig i 2009, og som sikrer kontinuerlig opmærksomhed om konventionen og implementeringen.

I Østrig har man dannet en arbejdsgruppe med repræsentanter for berørte myndigheder og organisationer, man har ansat en deltidskoordinator og man har etableret en hjemmeside, se http://kulturellevielfalt.unesco.at.

Vi vil opfordre til, at Kulturministeriet indkalder til en drøftelse for alle interessenter her i Danmark i løbet af foråret. Hvis der er stemning for en model som ligner den østrigske, vil der hurtigt kunne nedsættes en arbejdsgruppe, som kan forberede oprettelsen af et egentligt kontaktpunkt.
Følgende institutioner og organisationer bør som et minimum inviteres:
- Kulturministeriet
- Udenrigsministeriet
- Økonomi og Erhvervsministeriet
- Undervisningsministeriet
- Den danske UNESCO nationalkommission
- Center for Kultur og Udvikling
- Center for Kunst og Interkultur
- Det Danske Kulturinstitut
- Dansk Kunstnerråd
- Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer

Vi håber på jeres interesse for ovenstående forslag, som ligger i forlængelse af initiativerne i de første år efter Konventionens ikrafttrædelse.

Med venlig hilsen

Franz Ernst,
formand for Dansk Kunstnerråd

cc. den Danske Unesco Nationalkommission
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17