Ytringsfrihed og selvcensur

  

Pressemeddelelse den 11. januar 2010

 
Ugebrevet A4 har lavet en undersøgelse om ytringsfrihed i dele af kunstlivet i Danmark. Den fokuserer på Muhammedsagens indflydelse på danske kunstneres mulige selvcensur og kommer til enøjede konklusioner om at sagen har indsnævret ytringsfriheden og øget selvcensuren blandt danske kunstnere. Det er en voldsom forenkling af forholdene.

Ytringsfrihed er en hjørnesten for kunstnere og for et demokrati. Muhammedsagen er en alt for snæver synsvinkel at undersøge den ud fra. Ytringsfriheden for kunstnere er under et meget større og voldsommere pres fra andre sider end fra fanatiske muslimer. De nationale og internationale kommercielle kræfter på kunstområderne og dermed kravet om salgbarhed, bestsellere, megahits, er en langt større fare for kunstnernes frihed. En anden stor fare er problemerne med at sikre kunstnere indtægter fra de digitale medier til fortsat produktion. Det er langt større og mere styrende kræfter i forhold til ytringsfriheden.

Selvcensur er en mere kompleks størrelse at forholde sig til. I sig selv er den naturligvis en hindring for kunstnerisk udfoldelse, men forhold som almindelig anstændighed og respekt for andre menneskers (religiøse) følelser kan og bør ofte spille en rolle, selv om provokationen måske er en tydelig del af danskernes folkekarakter – og naturligt nok af danske satirikeres måde at arbejde på.

Trusler om vold for ikke at tale om udførelse af vold på grund af holdningsytringer er naturligvis under ingen omstændigheder acceptable. Men A4-undersøgelsen er tydeligt ude i et bestemt politisk ærinde: ytringsfriheden er truet af rabiate muslimer, og det er at gøre en stor sag alt for lille.

Franz Ernst
formand
Dansk Kunstnerråd
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17