Skattestoppet blev fjernet for kunstnerne

  

Kommentarer fra Dansk Kunstnerråd, Dansk Forfatterforening og skatteadvokat Gitte Skouby til forløbet i foråret 2009

 
Vedrørende Skatteministeriets forslag til Lov om arbejdsmarkedsbidrag – J. nr. 2009-311-0026

Dansk Kunstnerråd ser med stor bekymring på lovforslagets § 2, stk. 1, nr. 2. som vil kunne ændre det nuværende skattelovsgrundlag for uddelinger af ophavsretlige midler (fx KODA, Gramex, CopyDan etc.), der nu er fritaget for arbejdsmarkedsbidraget. Såfremt lovforslaget vedtages, kan kunstnerne fremover blive underlagt en skattestigning på 4-5 % for disse indkomster.

Forslaget er en del af Skatteministeriets forårspakke med en lang række lovforslag med bemærkninger, som var til høring fra 20. til 26. marts. Hverken Dansk Kunstnerråd eller andre relevante kunstnerorganisationer blev medtaget på høringslisten til trods for, at kunstnerne er den faggruppe, som uden sammenligning rammes hårdest i tilfælde af, at dette lovforslag og bemærkningerne hertil vedtages i den nuværende ordlyd.

I bemærkningerne til lovforslaget beregner Skatteministeriet statens samlede merprovenu som følge af lovens vedtagelse til 25 mio. kr. årligt. Men beregningen er ikke rigtig, da statens samlede merprovenu snarere er dobbelt så højt, fordi der ikke er taget højde for det merprovenu, som kommer fra de op mod 500 mio. kr., som årligt uddeles til individuelle rettighedshavere på det kunstneriske område.

Dansk Kunstnerråd er forundret over, at der skulle være en sådan fejl i bemærkningerne som har til hensigt at oplyse om baggrund, formål og konsekvenser af lovforslagene.

I praksis er der tale om en ekstraskat for kunstnere i en tid med skattestop. Kunstnere er en persongruppe, som er karakteriseret ved et generelt lavt indtægtsniveau, dog med store uligheder og store udsving.

Forslaget vil blive fremsat i Folketinget 22. april. Dansk Kunstnerråd anbefaler, at lovforslag og bemærkninger præciseres og modificeres, således at ophavsretlige midler til kunstnerne fortsat er fritaget for arbejdsmarkedsbidrag.

Kommentar fra Dansk Forfatterforening, læs her!

Kommentar fra skatteadvokat Gitte Skouby, læs her!


TODO: links til pdf'er på den gamle hjemmeside:
090506 DFF
09-05-05 - L 196 Kommentarer

Test af tekstfilter

Danmarks Radio

Cover, new Window

Klik her og få vist Link test artikel

Forudgående tekst til billedet...

Efterfølgende tekst

 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17