Kulturel mangfoldighed i Danidas strategi for demokrati og menneskerettigheder

  

Dansk Kunstnerråd sendte følgende svar til Udenrigsministeriets høring om "udkast til strategi for fremme af demokrati og menneskerettigheder i udviklingssamarbejdet" den 25. marts 2009

 
Som bekendt blev UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed (UNESCO Convention for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions) vedtaget på UNESCOs generalkonference i oktober 2005. Den trådte i kraft i marts 2007 efter at de første 30 lande (heriblandt Danmark) havde ratificeret den i december 2006. Konventionen er i dag tiltrådt af 96 lande, og dens intentioner bliver nu ført ud i livet af såvel nationale som internationale organer, bl.a. ved at integrere mangfoldighedsaspektet i øvrige politikområder.

Dansk Kunstnerråd, som samler 24 landsdækkende organisationer for professionelle kunstnere, finder derfor, at dette nye fokus på kulturel mangfoldighed også bør afspejles i Udenrigsministeriets strategi for fremme af demokrati og menneskerettigheder.

Konkret foreslår vi nogle tilføjelser i afsnit 6.2.2. Guiding principles - participation and voice.

Til den nuværende tekst:

Denmark will:
- Promote formal and informal processes and institutions that:
Support the participation of poor and marginalised groups in formulating
and voicing their demands; and
Empower them to engage in democracy and take decisions regarding their
own lives.
- Support free and fair elections in pursuit of long-term democratisation.
- Support a free and diverse media as a watchdog and platform for democratic debate.
- Promote the equal participation and voice of women and men in all aspects of democracy.


ønsker vi at tilføje følgende:

- Support and stimulate cultural diversity and freedom of cultural expressions

I de uddybende bemærkninger længere ned i afsnittet under Support in this area encompasses: vil vi tilføje:

- Promotion of cultural diversity and freedom of expression for artists

Kunsten og kunstnerne fungerer ofte som kulturelle repræsentanter og talerør for befolkningerne, herunder minoriteter og marginaliserede grupper, og kan derfor spille en vigtig rolle i udviklingen af demokratiske samfund, hvor kulturel og kunstnerisk frihed er hjørnestene.

Med venlig hilsen

Franz Ernst,
formand
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17