Kommentar til Nordisk Råds høring om det nordiske kultursamarbejde efter reformen i 2007

  

Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende kommentar til Nordisk Råds Kultur og Uddannelsesudvalg den 1. april 09

 
Dansk Kunstnerråd vil gerne takke Nordisk Råds kultur- og uddannelsesudvalg for initiativet til at evaluere de nye programmer. På baggrund bl.a. af kommentarer fra og drøftelser med medlemsorganisationerne kan vi give følgende tilbagemelding.

Vedr. spørgsmål 2: vigtige nordiske projekter
Kunstnerrådene i de nordiske lande mødes mindst en gang pr. år, og har til tider også gået sammen om at arrangere større konferencer, senest den nordisk-baltiske kulturrigsdag på Gotland i maj 2007. Nordisk Kulturfonds tilsagn om generel støtte til projektet var vigtigt og gav muligheder for at finde supplerende midler.

Mange af vores medlemsorganisationer er involverede i nordiske samarbejder og projekter, hvilket vil fremgå af deres svar.

Vedr. spørgsmål 5: ændrede finansieringsrammer og spørgsmål 8: balancen mellem ad-hoc projekter og længerevarende samarbejder
Der er en samstemmende opfattelse af, at fokus er forskudt hen imod flere kortsigtede projekter. Reformen i 2007 havde til hensigt at nedbryde strukturer, som blev opfattet som statiske, for at frigive midler til fornyelse og innovation, og det har man gjort.

Men det er en misforståelse, når man siger, at der ikke skete fornyelse og innovation på f.eks. festivalen Ung Nordisk Musik eller på Biskop-Arnös debutantseminarer, selvom de har fundet sted siden 70erne. Netop fordi rammerne var på plads kunne nye deltagere koncentrere sig om indholdsmæssig fornyelse.

Det er problematisk, at langsigtetheden ikke længere har nogen plads, og at væsentlige initiativer bliver frasorteret, alene fordi de har fundet sted tidligere. Dermed forsvinder de vækstbede hvorfra nye kunstneriske samarbejder har kunnet udvikle sig.

Vedr. spørgsmål 7: ansøgningsprocedurerne
De digitale ansøgningsskemaer har både gode og dårlige sider. Samtidig med at de sikrer, at alle de oplysninger, som Kulturkontakt Nord finder relevante, kommer ind, er styringen af projektformuleringen ikke altid hensigtsmæssig, og det kan være vanskeligt for en ansøger at bevare overblikket.

Udsagnet fra de danske kunstnerorganisationer er, at mange individuelle kunstnere vælger ikke at gå i gang med ansøgningerne.

Vedr. spørgsmål 9 vedr. multikulturelt kultursamarbejde i Norden
Det nordiske kultursamarbejde bør selvfølgelig omfatte alle kulturer i Norden, også de nyligt indvandrede. Og da det er tale om kultursamarbejde, bør der være plads til at gamle og nye kulturer i Norden mødes. Nordisk Interkulturelt Forum lavede 3 konferencer sidste år ifm det europæiske år for interkulturel dialog, og det ser ud til at de nationale betingelser spiller en stor rolle.

Vedr. spørgsmål 10: konstruktionen af institutioner og søgeprogrammer
Der mangler helhedstænkning i de forskellige programmer, og det er som regel nødvendigt at kombinere forskellige ansøgninger - både til nordiske programmer, til nationale støtteordninger og private fonde. Kulturkontakt Nords kunstprogram giver højst 50% af finansieringen til det kunstneriske indhold ved et symposium, en festival eller et seminar. Nordisk Kulturfond kan give støtte til bredere arrangementer. Opholdsudgifter må deltagerne selv søge om i Mobilitetsprogrammet. Fremgangsmåden er tidskrævende og resultatet usikkert.

Derfor kan vi konstatere, at der f.eks. stort set ikke er ansøgninger på scenekunstområdet, hvor projekterne normalt involverer mange mennesker i et forpligtende samarbejde over længere tid.

Et synspunkt, som var fremme ifm reformen, var at nationale støtteordninger ville træde til, når det nordiske engagement stoppede. Det mener vi kun har fundet sted i enkelte tilfælde og typisk på residensområdet.

Vedr. spørgsmål 11: Betydningen af centralt lancerede programmer ift. netværker på tværs af eksisterende organisationer
Vi kan konstatere at der er mange nordiske netværker og samarbejdsorganer inden for de forskellige kunstneriske områder. De er som regel uformelle, de er opstået over tid og de er uhyre væsentlige for en fortsat forståelse af et nordisk fællesskab. De centrale programmer bør i højere grad støtte aktiviteter (gerne nye) fra disse netværker, og dermed kvalificere og synliggøre dem, frem for at satse på nye netværker.

Vedr. spørgsmål 12: Globaliseringstrategi, nordisk merværdi etc.
Det er en god idé også at rette samarbejdet udad, dvs. at støtte nordiske projekter rundt om i verden. I udlandet bliver Norden opfattet som en stærk region med et unikt samarbejde mellem landene.

Et godt eksempel på den slags samarbejde er residensprogrammet i Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Rom, hvor kunstnere af alle fag fra hele Norden mødes og samtidig eksponerer Nordisk kunst i Rom.

Vedr. spørgsmål 14: Andre kommentarer

Den kunstfaglige bedømmelse

Den faglige ekspertise som bedømmer ansøgningerne i Kulturkontakt Nords programmer er meget smal, da der blandt de sagkyndige som regel kun er en musiker, en billedkunstner, en forfatter etc. Det vil sige at der ofte ikke er muligheder for kvalificeret faglig diskussion internt i udvalgene. De andre jurymedlemmer må stole på eksperten. Denne tendens forstærkes af at der er få møder og en stor del af sagsbehandlingen klares via e-mail.

Den kunst- og kulturpolitiske debat i Norden
I forbindelse med reformen 2007 blev det lovet, at kunstnerne og deres organisationer kunne få indflydelse på udformningen af programmerne, overordnede prioriteringer mv. gennem Kulturpolitiske Forum, som alle interessenter ville være velkomne til. Det var et initiativ som blev hilst velkommen.

Vi kan konstatere, at Nordisk Ministerråd har valgt en anden politik. Der har fundet en række Kulturpolitiske Fora sted, ofte med meget specifikke temaer og med specielt inviterede deltagere - og som regel er man gået udenom kunstnerorganisationerne. Den brede nordiske debat om kunst- og kulturpolitikken mangler fortsat.

Vi ser derfor frem til at denne høring, hvor vi håber på at reformens muligheder og svagheder bliver belyst for alle.

Med venlig hilsen

Franz Ernst
formand


København, d. 1. april 2009
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17