Høringssvar om Charlottenborg

  

Dansk Kunstnerråd kommenterede Kulturministeriets forslag den 10. juni 2009

 
Vedr. høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om Charlottenborg

Efter seneste års mindre vellykkede forsøg på at etablere en kunsthal for international billedkunst i det tidligere kunstnerstyrede Charlottenborg, kan vi konstatere, at der nu lægges op til en mere fleksibel anvendelse af udstillingsbygningen. Således vil der være plads både til nyere international og dansk kunst og Forårsudstillingen vil fortsat finde sted.

Dansk Kunstnerråd finder imidlertid også, at det bør præciseres i bekendtgørelsen, at Charlottenborg skal indgå i et løbende og forpligtende samarbejde med kunstnermiljøet i Danmark.

Det er en god idé at den nye bestyrelse, som foreslået i bekendtgørelsen, har et mere direkte ansvar for virksomheden på Charlottenborg, i det den ansætter direktøren og fastlægger rammerne for udstillingsvirksomheden.

Dansk Kunstnerråd mener imidlertid også, at der kan og bør sikres en mere direkte kunstnerindflydelse ved at kunstnerorganisationerne får ret til at udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen.

Statens Kunstråd er ikke en faglig organisation men et armslængdeorgan til forvaltning af kunststøtten. Det vil være et brud på hidtidig praksis at tillægge Kunstrådet en selvstændig funktion med udpegningsret til diverse bestyrelser. I dette tilfælde foreslår vi i stedet, at Billedkunstnernes Forbund og Unge Kunstnere og Kunstformidlere får ret til udpege medlemmer til Charlottenborgs bestyrelse.

Med venlig hilsen

Franz Ernst,
formand
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17