Public Service og Kulturel Mangfoldighed

  

Henvendelse til politikerne vedr. kulturel mangfoldighed og public service aftaler (9. december 2009)

 
Den 9. december 2009 henvendte Dansk Kunstnerråd sit til de mediepolitiske og de kulturpolitiske ordførere, til kulturminister Carina Christensen samt til DR og TV2 med følgende skrivelse:

Dansk Kunstnerråd vil hermed forslå at kulturel mangfoldighed bliver en faktor i de kommende Public Service kontrakter med DR og TV2, og i Public Service Puljen til særlige produktioner. Et sådant forslag vil passende kunne indgå i den mediepolitiske aftale for 2011-14.

Konkret foreslår vi, at mangfoldighedsaspektet skal indgå i Radio- og TV-stationernes Public Service regnskaber og som et kriterium for tildelinger fra Public Service puljen.

Forslaget vil bidrage til at Danmark kan leve op til intentionerne og forpligtelserne i UNESCO Konventionen om kulturel mangfoldighed, som Danmark ratificerede i 2006.

Kulturel mangfoldighed har både et nationalt og et internationalt aspekt - public service medierne bør reflektere spektrumet af kulturer i Danmark og globalt.

Ved høringen om Kultur og Udvikling i Folketinget den 4. februar 2009 pegede kulturminister Carina Christensen på konventionens forpligtelse til at vi ”fremme(r) et rigt, varieret og mangfoldigt kulturliv over hele verden” samt at ”kunsten har en særlig evne til at åbne op for dialog og skabe fælles oplevelser og indtryk på tværs af kulturer.” Ministeren påpegede endelig, at ”den audiovisuelle sektor spiller en afgørende rolle i forbindelse med gennemførelsen af Konventionen om kulturel mangfoldighed”.

Øget publicitet for u-landenes kvalitetsproduktioner – film, musik, litteratur m.m – i Public Service medierne er i god overensstemmelse med Konventionens krav til sine medlemslande om at fremme kulturindustrierne i udviklingslandene. For et dansk publikum vil øget adgang til kvalitetsproduktioner fra disse lande bidrage til en vigtig nuancering af billedet af ”tredie verden”. Netop derfor skal programmerne vælges ud fra en kvalitetsvurdering, ikke fordi de er eksotiske.

Men det er ikke kun u-lande, som er marginaliseret i det danske mediebillede. Public Service aftalen om kulturel mangfoldighed må nødvendigvis også omfatte alle de lande i Europa, og i den industrialiserede verden i øvrigt, som er underrepræsenterede. Der produceres f.eks. ca. 800 spillefilm om året bare i Europa, men kun et fåtal når udover landegrænserne.

Uanset om programmerne kommer fra 3. verden eller fra mindre lande i Europa, behøver de ikke at være smalle. Der produceres kvalitetsfilm i store filmlande som Indien, Iran, Brasilien og Sydkorea. Populærmusikken fra Latinamerika, Afrika og Mellemøsten har allerede et publikum i Europa. Litteraturen i den tredje verden er et skatkammer af viden og oplevelser, som alt for sjældent bliver oversat, endsige præsenteret i medierne. Adskillige nationale public service stationer i Europa laver glimrende dramaserier. Det bør derfor være et krav i kontrakterne, at de sådanne programmer sendes på hovedkanalerne i prime time.

Dansk Kunstnerråd har gennem det seneste år faciliteret en særlig ”implementerings-gruppe”, med henblik på at arbejde for at UNESCO konventionen bliver omsat i praksis. Vi vil foruden denne henvendelse gerne tilbyde rådgivning og input i forbindelse med udarbejdelsen af de kommende Public Service kontrakter.

Endelig vil vi gerne pointere, at Dansk Kunstnerråd på ingen måde ønsker at Public Service kontrakterne skal være et redskab for politisk programstyring. Kontrakterne skal sikre, at Danmark lever op til de forpligtelser, der er fastlagt i UNESCO konventionen, og ved at gøre det sikrer man samtidig, at vi samlet får et mediebillede, som er bredere, mere nysgerrigt og med større udsyn.

Med venlig hilsenFranz Ernst,
formand
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17