Svar til høringen om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

  

Dansk Kunstnerråd sendte følgende høringssvar til Kulturministeriet den 17. december 2010:

 
Vedr. høringen om forslaget til Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Dansk Kunstnerråd beklager, at man i forbindelse med aftalen om sammenlægninger af uddannelsesinstitutioner også har valgt at ensrette styreformen på institutionerne.

Indtil nu har faglige og/eller kollegiale råd haft afgørende indflydelse på ledelsen af de 2 arkitektskoler samt på Kunstakademiets Billedkunstskoler og Konservatorskole, bl.a. har rådene ansat rektorerne. Med hensyn til Kunstakademiets Billedkunstskoler og Konservatorskole vil denne kompetence nu overgå direkte til kulturministeren. For Arkitektskolen i Århus og Kunstakademiets Arkitekt- og Designskoles vedkommende vil ansættelsen varetages af en bestyrelse, hvor det eksterne flertal er udpeget af kulturministeren.

Dansk Kunstnerråd finder, at den kunstfaglige indflydelse på de kunstneriske uddannelser generelt bør styrkes for at fastholde det høje faglige niveau, som de danske uddannelsesinstitutioner med rette er kendt for.

Hvad angår bestyrelsernes sammensætning kan Dansk Kunstnerråd konstatere, at det flertal af bestyrelsesmedlemmer, som foreslås udpeget af ministeren, skal have erfaringer med ledelse, organisation og økonomi, mens medarbejdere og studerende, som udpeger et mindretal, tydeligvis forventes at sikre de kunstfaglige kompetencer.

Forslaget afspejler en tendens i tiden til at prioritere formidling og afsætning frem for de grundlæggende kunstneriske kompetencer, som det er uddannelsesinstitutionernes vigtigste opgave at varetage og udvikle.

Dansk Kunstnerråd skal derfor opfordre til, at de kunstfaglige kompetencer og relevante erfaringer fra aktive i det pågældende erhverv opprioriteres ifm bestyrelsessammensætningen. Dette kan bl.a. ske ved at de relevante faglige organisationer også gives indflydelse.

Med venlig hilsen


Franz Ernst,
formand
 

Læs også

Nyhedsbrev nr. 88 - april 2016
29. april 2016
...
Læs mere
Nyhedsbrev nr. 87 - februar 2016
4. februar 2016
...
Læs mere
Attentatet mod Charlie Hebdo
8. januar 2015
Det franske ugentlige magasin Charlie Hebdo har siden 1970 kritiseret magten gennem satire - en krit...
Læs mere
Bevar DR Underholdningsorkesteret!
7. oktober 2014
Her til morgen modtog kulturminister Marianne Jelved en håndtaske med de første 40.000 underskrift...
Læs mere
TTIP og kulturen
3. september 2014
English version below! 70 deltagere fra 10 lande diskuterede kulturens og mediernes position i de...
Læs mere
Helle Thorning-Schmidt åbnede Rosengade
13. juni 2014
Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som i festlig dialog med Anders Breinholt åbnede for...
Læs mere
Ny diskussion om den nye lov
27. maj 2014
Kunststøtten er igen til diskussion. Nogle politikere ønsker at en kunstners samlede økonomi skal...
Læs mere
Nordisk støtte til Islands Kunstnerråd
13. december 2013
Det islandske kunstnerråd BIL kæmper i øjeblikket for at undgå at Public service-stationen RUV k...
Læs mere
Yahya Hassans ytringsfrihed
22. november 2013
Dansk Kunstnerråd deler den harme, der fra mange sider er blevet udtrykt over dels overfaldet på o...
Læs mere
Folkeskolereformen
18. september 2013
Dansk Kunstnerråd har indsendt følgende svar til Undervisningsministeriets høring den 18. septemb...
Læs mere
Lige konkurrencevilkår, tak!
13. september 2013
Bo Lidegaards PS analyse-indlæg i avisen 8.9. om problemet med firmaer, der sælger e-bøger fra ud...
Læs mere
Dansk kultur fremmer turismen og væksten
22. juli 2013
Politiken 5.7. beretter om kulturens betydning for turismen. Artiklen nævner ikke ikke en ny rappor...
Læs mere
Hold kulturen udenfor frihandelsforhandlingerne!
12. juni 2013
På fredag den 14. juni skal EUs handelsministre fastlægge forhandlingsmandatet for de kommende for...
Læs mere
EUs mandat til TAFTA-forhandlingerne
30. april 2013
Dansk Kunstnerråd har den 30.4 henvendt sig til Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr og ...
Læs mere
Udtryksfrihed
2. april 2013
Det er en del af DR-bestyrelsens job at diskutere kvaliteten af udsendelserne med ledelsen. Katrine ...
Læs mere
Hver skole skal have en politik for kunst og håndværk!
27. marts 2013
Dansk Kunstnerråd og lærerorganisationerne for de praktisk/musiske fag har henvendt sig til Børne...
Læs mere
Apple 2
5. februar 2013
Endnu en gang demonstrerer Apple sin ureflekterede, snæversynede og provinsielle mangel på holdnin...
Læs mere
Offentliggørelse af ansøgere til Statens Kunstfond
23. januar 2013
Følgende henvendelse er sendt til Marianne Jelved, Alex Ahrendtsen, Simon Emil Ammitzbøll, Jørgen...
Læs mere

Dansk Kunstnerråd - Kronprinsessegade 34 B, 2 - DK-1306 København K
Tel: (+45) 35 38 44 01 - Fax: (+45) 35 38 44 17